İnsan Hakları Kısaca Nedir?

İnsan Hakları Nedir? Anlam ve içerik bakımından oldukça zengin bir kavram olan İnsan Hakları kavramı, insanın yalnızca insan olması nedeniyle sahip olduğu hakları ifade eder. Bu haklar, insanın değerini ve onurunu tüm yönleriyle (fiziksel, biyolojik, kişisel, kültürel vb.) korumayı amaçlayan evrensel ilke ve kurallardır. İnsan Hakları insanı sadece korumayı değil, geliştirmeyi de amaçlar. Bu anlamda… Okumaya devam et İnsan Hakları Kısaca Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Propaganda Nedir?

propaganda nedir?

Latince kökenli bir kelime olan Propaganda, yeni fidanlar dikmek anlamındaki “propagare” kelimesinden türetilmiştir. Propaganda, hedeflenen amaca yarar sağlamak amacıyla, belirli bir grubun duygu düşünce, tutum ve davranışlarını etkilemeye çalışmaktır.   Bir başka ifadeyle propaganda, bu duygu ve düşüncelerin, hedef grubun bilincini ve bilinçaltını etkilemek, yönlendirmek ve değiştirmek için hazırlanmış uygun araç ve tekniklerle hedef gruba… Okumaya devam et Propaganda Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Kısaca Oligarşinin Tunç Kanunu Nedir?

oligarşinin tunç kanunu

Oligarşinin Tunç Kanunu’na göre tüm örgütler, örgüt içi demokrasiyi imkansız hale getirecek olan oligarşik bir yapı geliştirme eğilimindedirler.  Almanya doğumlu İtalyan sosyolog ve iktisatçı Robert Michels tarafından ortaya atılmış olan “Oligarşinin Tunç Kanunu”, dilimizde “Oligarşinin Tunç Yasası” ya da “Oligarşinin Demir Yasası” olarak da anılır. Robert Michels, “Siyasal Partiler” adlı önemli çalışmasında, sosyalist ve sosyal… Okumaya devam et Kısaca Oligarşinin Tunç Kanunu Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Kültür Nedir? Kısaca Tanımı ve Önemi

Kültür Nedir?   Kültür; bir grup insanın, toplumun ya da halkın dünya görüşü ve bu görüşün maddi ve manevi yansımalarıdır. Ancak kültür kavramına ilişkin birçok yaklaşım ve farklı tanım yapılmaktadır. Bu anlamda Kültüre ilişkin olarak genel ve kısaca şu tanımları örnek gösterebiliriz:    Tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi olan kültür, bir grup… Okumaya devam et Kültür Nedir? Kısaca Tanımı ve Önemi

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Anomi Nedir?

  Anomi kavramı, kısaca sosyal düzenin işlememesi, bozulması durumunda ortaya çıkan bir normsuzluk ve kuralsızlık durumunu ifade etmek için kullanılır.   Anomi kavramı, kişisel ve zihinsel bir duruma yani psikolojik bir duruma değil sosyal bir duruma yani sosyolojik bir duruma ilişkindir. Bireysel çıkarlar ve ortak kültürel bilinç arasında yaşanan gerilimden kaynaklanır.   Ünlü Sosyolog Merton’a… Okumaya devam et Anomi Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Kısaca Etik ile Ahlak Arasındaki Fark Nedir?

Türkçeden farklı olarak, bazı Batı dillerinde ahlak ve etik kavramlarını karşılayan iki farklı deyim karşımıza çıkmaktadır.   Örneğin İngilizce kelimeleri kullanacak olursak, bunlar ‘morality’ ve ‘ethics’tir.   Ancak dilsel ve kültürel etkileşimlerin sonucu olarak, Türkçede de ‘moral’ ve ‘etik’ deyimleri zaman içinde kendilerine bir yer edinmişlerdir. Batı dillerinde kullanıldığı haliyle, ahlaki anlamdaki “moral”in kelime kökeni… Okumaya devam et Kısaca Etik ile Ahlak Arasındaki Fark Nedir?

Kaizen Nedir? Kısaca Ne Demektir?

Japonca kökenli bir kelime olan Kaizen, “değişim” ve “daha iyi” anlamına gelir.   İmai Masaaki tarafından geliştirilen Kaizen kavramı, endüstriyel işletmelerde sürekli iyileştirme ve geliştirme anlamında kullanılmaktadır. Kaizen felsefesinde sonuçlar yerine süreçlere odaklanılır ve sürekli bir iyileştirme durumu söz konusudur.   Kaizen felsefesinde vurgulanan bu sürekli iyileştirme durumu uzun soluklu bir yolculuktur. Çünkü bu felsefeye… Okumaya devam et Kaizen Nedir? Kısaca Ne Demektir?

Alturizm (Özgecilik) Nedir?

Altruizm kelimesi, Türkçeye özgecilik olarak çevrilen ve “başkası için” anlamına gelen Latince kökenli bir kavramdır. Özgecilik ya da Alturizm, birisine yarar sağlamak ya da onu zarardan ve kötülükten korumak dışında herhangi bir beklenti içinde bulunmadan yapılan yardım davranışıdır.   Özgeci davranışta, birey elinden geleni isteyerek yapar ve insanlara iyilik yapmış olmanın verdiği doyum dışında başka… Okumaya devam et Alturizm (Özgecilik) Nedir?

Tutum Nedir?

  Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.   Psikolojik obje, birey için bir anlam taşıyan, bireyin farkında olduğu herhangi bir obje demektir.   Bu herhangi bir şey bir kişi için psikolojik obje niteliği taşırken, başka bir kişi için bu niteliği… Okumaya devam et Tutum Nedir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış

Bilimsel Yöntem Nedir? Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir?

Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin neler olduğunu inceleyeceğimiz bu yazıda, öncelikle Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir? gibi sorulara cevap verrmek suretiyle bilime ilişkin temel hususları gözden geçireceğiz.   Bilim, yaşadığımız dünya ve evren hakkındaki “sistemli bilgi edinme çabamıza” verilen isimdir. Bilimin en önemli özelliği onun kanıtlanabilir ve tekrarlanabilir verilere dayanmak zorunda oluşudur. Çünkü ancak bu tarz bilgilerdir… Okumaya devam et Bilimsel Yöntem Nedir? Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Sosyal Bilimler olarak sınıflandırılmış