Nasyonal Sosyalizm Kısaca Nedir?

Nasyonal Sosyalizmin temeli 19. yüzyıla dayanır. Fransız düşünür Barres tarafından ortaya atılan nasyonal sosyalizm fikri, kollektif milliyetçiliği gerçekleştirmenin bir
aracı olarak görülür.

 

Barres’e göre Nasyonel Sosyalizmde işçiler kendi uluslarından olan işverenlere karşı mücadele etmemeli, yabancı sermayeye ve komünistlere karşı mücadele etmeliydi. Fransız teorisyenin bu düşünceleri Hitler’i etkiledi.

 

Almanya’daki ekonomik ve sosyal sorunların temelinde Yahudi sermayesinin yattığını vurgulayan Hitler, Alman işçilerinin Yahudi ve yabancı işverenlere karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

 

Nasyonal Sosyalizm, Almanya’da İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sürecinde Nazi Partisi ve onun lideri Adolf Hitler tarafından uygulanan ekonomik ve politik sisteme verilen addır. Nazizm olarak da adlandırılan Nasyonal Sosyalizm,

 

  •  Sosyalist ideolojinin belli prensipleri ile etnik milliyetçiliğin aynı potada eritilmesiyle ortaya çıkmıştır.

 

  •  Kendisi gibi İkinci Dünya Savaşı öncesinde İtalya’da ortaya çıkan faşist ideolojiyle pek çok ortak noktası bulunur.

 

  •  Bütün halkın ve milletinin ortak ruhu ve iradesi karizmatik bir diktatör (yani Adolf Hitler) tarafından temsil edilir.

 

  •  Nazizm de ayrıca bireyin hayatındaki her şeyden devletin sorumlu olduğunu iddia edilir. Bireyin hayatına ilişkin her şeye karışılır.

 

  • Nazizmin bir başka iddiası, Alman ırkını en üstün ırk olarak kabul etmesidir. Bu üstün ırkın saflığını korumak için Nazizm de ırklar arasında evlilik yapmak yasaktır.

 

Bir ekonomik ve politik sistem olarak nasyonal sosyalizmin doğmasında, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’nın karşı karşıya kaldığı yoksulluk ve işsizlik önemli bir etkendir. Bu sistemi hayata geçiren Nazi Partisi, 1918 yılında Alman İşçi Partisi adıyla kuruldu. Partinin adı kısa bir süre sonra Alman Sosyalist İşçi Partisi (NSDAP) olarak değiştirildi. Partinin “Nazizm” olarak isimlendirilen programı, totaliter yani baskıcı bir niteliğe sahiptir.

 

Nazi Partisi Almanya’da 1933 yılında yaşanan hükümet krizi esnasında iktidara gelmiş ve böylece onun lideri Adolf Hitler de Almanya başbakanı olmuştur. İlk etapta kendi parti kadrolarını devlet kademelerine getirmekle işe başlayan Hitler, kısa bir süre içerisinde demokratik kurumların işlevselliğini yıkmak suretiyle nasyonal sosyalizm düşüncesini devlet yaşamına egemen kılmıştır.

 

Bu dönemde Nazi Partisi’nin uyguladığı siyasetin şu temel esaslar üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz:

 

  •  Alman ırkını üstün ırk olarak görmek,
  •  Almanya için zararlı olduğu düşünülen Çingenelerin, Yahudilerin ve Komünist düşünceye sahip insanların Almanya’daki varlığına son vermek,
  •  Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nın ardından imzalamak zorunda kaldığı Versay Antlaşması’nın Almanlar üzerinde yarattığı onur kırıcı etkiyi yok etmek.

 

Nasyonal Sosyalist ideolojinin Alman dış politikasında uyguladığı temel esas ise “hayat sahası” (Almanca lebensraum) prensibidir. Almanya topraklarının Alman ırkı için yeterli olmayacağını, bu nedenle Almanya’nın yayılmacı bir politika izleyerek diğer ülkelerin topraklarını hâkimiyet altına almasını savunan hayat sahası ilkesi İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasının en önemli nedenlerinden biri olarak göze çarpmaktadır.

Görüş ve Önerileriniz İçin