Liberalizmin Tarihi ve Temel İlkeleri

Liberalizm Ne Demek? Liberalizm, özgürlüğü birincil politik değer olarak ele alan bir ideoloji, politika geleneği ve düşünce akımıdır.   Genel anlamda liberalizm,   bireylerin ifade özgürlüğüne sahip olduğu, din ve devlet gibi, insan özgürlüğünü kısıtlayabilecek kurumların gücünün sınırlandırıldığı, düşüncenin serbest bir şekilde dolaştığı, özel teşebbüse olanak sağlayan bir serbest piyasa ekonomisinin olduğu, hukukun üstünlüğünü geçerli… Okumaya devam et Liberalizmin Tarihi ve Temel İlkeleri

Fundamentalist Nedir? Kısaca Fundamentalizm Kavramı ve Özellikleri

Fundamentalist Ne Demek? Fundamentalizm köktencilik ya da köktendincilik demektir. Bu anlamda köktenci ya da köktenci eğilimlerden yana olan, bu yönde tutum sergileyen kişilere fundamentalist denir.   Birçok insan için baskı ve hoşgörüsüzlük anlamı taşıyan fundamentalizm, liberal değerler ve kişisel özgürlüğün düşmanı olarak görülür.   Bu eğilim, komünizmin yıkılmasıyla birlikte gelişmiş batıdaki birçok kişide dini fundamentalizmin… Okumaya devam et Fundamentalist Nedir? Kısaca Fundamentalizm Kavramı ve Özellikleri

Milliyetçilik Nedir, Ne Demektir? Milliyetçilik Düşüncesinin Kısaca Tanımı

Günümüzün hakim siyasal ideolojilerinden biri olan Milliyetçiliğin tanımı, milliyetçiliğin ortaya çıkışı ve milliyetçiliğin özellikleri sıklıkla araştırılan konular arasında. Biz de bu yazıda Millet ve Milliyetçilik kavramlarından hareketle Milliyetçiliğe ilişkin bu çok tartışılan konuları ele alacağız.    Milliyetçiliğin Tanımı ve Temel Özellikleri   Milliyetçilik, hem bir ideoloji olarak hem de siyasal ve sosyal bir hareket olarak… Okumaya devam et Milliyetçilik Nedir, Ne Demektir? Milliyetçilik Düşüncesinin Kısaca Tanımı

Muhafazakar ve Muhafazakarlık Nedir?

  Muhafazakarlık Nedir? Tanımı ve Ortaya Çıkışı   Muhafazakârlık sıradan, yani herkeste olan bir tutum ya da psikoloji olduğu gibi bir ideoloji olarak da değerlendirilmektedir. Bu nedenle günlük hayatında muhafazakâr davranışlar sergileyen bir kişinin politik olarak da muhafazakâr ideolojiyi desteklediği söylenemez.     Muhafazakâr ideolojinin her zaman her şeyi muhafaza etmek istediği, yani her türlü değişime… Okumaya devam et Muhafazakar ve Muhafazakarlık Nedir?

Sosyalizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Çeşitleri

Bu yazıda Komünizm olarak da bilinen Sosyalizm Nedir? sorusuna cevap verilerek, sosyalist felsefenin değişik biçimleri ve tarih içinde geçirdiği dönüşüm kısaca incelenecektir.   Ayrıntılara geçmeden önce sosyalizmi kısaca ve maddeler halinde özetleyelim:   Üretim araçları toplumun ortak mülkiyetindedir.   Ekonomik süreçler konusunda merkezi bir planlama vardır. Neyin ne kadar üretileceği karar verecek olan devlettir.  … Okumaya devam et Sosyalizm Nedir? Kısaca Tanımı ve Çeşitleri

Kısaca Liberalizm Nedir?

Liberalizm: Tanımı ve Özellikleri   Basitçe ve kısaca Liberalizm, zenginliği yaratan şeyin bireysel çıkarların itici gücü olduğunu savunan ve bu nedenle bireye ve bireysel özgürlüğe büyük önem veren siyasal ideolojidir.    Liberal siyasal ideolojinin temel talepleri kısaca şunlardır:    Devletin ekonomideki rolünün sınırlandırılması,  Serbest girişim, Bireyin temel değer olarak kabul edilmesi,  İnsan hakları ve hukukun… Okumaya devam et Kısaca Liberalizm Nedir?

İdeoloji Nedir?

İdeoloji Ne Demek? İdeoloji bir birey ya da grup tarafından benimsenen ve o birey ya da grubun toplumsal, siyasal ve ekonomik olaylara ve olgulara bakışını şekillendiren düşünsel çerçevedir.   İdeoloji kelimesi günlük dilde sıklıkla belli siyasal düşünce ve doktrinleri tanımlamak için kullanılır. Bu bağlamda örneğin; marksizm, komünizm, liberalizm ya da muhafazakarlık olarak adlandırdığımız düşüncelerin her… Okumaya devam et İdeoloji Nedir?