Ekolojik Düşünce ya da Ekolojik Paradigma Ne Anlama Gelir?

Ekolojik Hareket Nasıl Doğdu?   Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında batıda aydınlanmanın getirdiği siyasal ve sosyal sistem yarattığı sorunlar nedeniyle ciddi biçimde eleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle Frankfurt Okulu, aydınlanmanın sert bir şekilde sorgulanması ve sanayi toplumu eleştirileriyle bu döneme damgasını vurmuştur. Bunlar, doğaya hükmetmeye çalışan sanayi toplumunun, insanlara hükmeden kurumlar ortaya çıkardığını ve teknolojik egemenliğin insan… Okumaya devam et Ekolojik Düşünce ya da Ekolojik Paradigma Ne Anlama Gelir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Aydınlanma, Modernite ve Pozitivizm Nedir? Çevre Sorunlarıyla İlişkileri Nelerdir?

Çevre sorunlarının hissedilir hale gelmesi ve gelecek açısından tehdit oluşturması sanayi devriminin bir sonucudur. Bu nedenle öncelikle sanayi devriminin arkasındaki bilimsel ve zihinsel dönüşümü anlamak gerekir. Bu dönüşüm nedeniyle, bu dönemden sonra organik dünya görüşünün yerini mekanik bir dünya görüşü almaya başlamıştır.   Bacon, Descartes ve Newton’la şekillenen, günümüz biliminin metodolojisi olan “pozitivizm” bilimsel bilginin… Okumaya devam et Aydınlanma, Modernite ve Pozitivizm Nedir? Çevre Sorunlarıyla İlişkileri Nelerdir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Çevre Etki Değerlendirmesi ÇED Kısaca Nedir? Amacı Nedir?

ÇED’in amacı, gerçekleştirilmek istenen ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilecek faaliyetler hakkında yetkili birimlerce onay verilmeden ya da karar alınmadan önce bunların çevresel etkilerinin araştırılarak önlenmeye çalışılmasıdır. ÇED’in bir diğer önemli amacı, faaliyetlerin gelecekte yol açabileceği olumsuz çevresel etkileri önceden hesaba katmak suretiyle, çevre hukukunun en temel ilkesi olan önleyiciliğin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çevresel açıdan… Okumaya devam et Çevre Etki Değerlendirmesi ÇED Kısaca Nedir? Amacı Nedir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Çevre Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

  Çevre Hukukunun Temel İlkeleri şunlardır: Önleme İlkesi, Kirleten Öder İlkesi, Katılım İlkesi, İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi. ÖNLEME İLKESİ   Korumak tedavi etmekten iyidir şeklinde özetlenebilecek düşünceye dayanan bu ilke, çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerin olabilecek en erken aşamada engellenmesini amaçlamaktadır.   Koruyucu hekim mantığına dayanan bu ilke uyarınca ilgili makamlar, henüz çevresel sorunlar… Okumaya devam et Çevre Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış

Belediye Şirketleri’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

Kent yönetimleri, bazı kent hizmetlerini, daha etkin yürütmek amacıyla, kamu hukukunun ve kamu bürokrasisinin katı kurallarından ve ağır işleyişinden uzaklaştırmak amacıyla girişimlerini şirketler haline getirerek özel hukuk hükümlerine göre işlemesini sağlamışlardır. 1984 yılından itibaren kurulmaya başlanan Belediye Şirketlerine ilişkin genel özellikler şunlardır:     Belediye şirketleri, özel hukuk tüzel kişisi olmaları nedeniyle Sayıştay tarafından direkt olarak… Okumaya devam et Belediye Şirketleri’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Kamu Yönetimi olarak sınıflandırılmış