Keynesyen İktisat Nedir? Keynesyen Para Teorisi ve Temel Varsayımları

  Keynesyen İktisat Teorisinin Özeti   İngiliz İktisatçı John Maynard Keynes’in 1929 Büyük Bunalımı’ndan çıkış için geliştirdiği model günümüz ekonomi politikasının da temelini oluşturmaktadır.  Keynes’in ortaya attığı teoriye göre, klasik iktisat teorisinin ortaya attığı ekonominin kendiliğinden dengeye geleceği  ve tam istihdam aşamasına otomatik olarak ulaşacağı fikri doğru değildir.   Bu fikrin doğru olduğunu varsaysak bile,… Okumaya devam et Keynesyen İktisat Nedir? Keynesyen Para Teorisi ve Temel Varsayımları

Kısaca Adam Smith ve Ulusların Zenginliği

Adam Smith Kimdir?   Adam Smith, 1723 yılında İskoçya’nın Kirkaldy şehrinde doğdu. 1751 yılında Glasgow Üniversitesi’nde Ahlak Felsefesi kürsüsü başkanı olarak ahlak felsefesi dersleri vermeye başladı.   Yaşadığı döneme göre çok yeni şeyler söylemesi nedeniyle dünyanın öğrenciler onun derslerini dinlemeye geldi.   1759 yılında büyük ilgi gören Ahlak Felsefesi Teorisi (The Theory of Moral Sentiments)… Okumaya devam et Kısaca Adam Smith ve Ulusların Zenginliği

Kısaca Malthus’un Nüfus Teorisi

Malthus’un Nüfus Teorisi, gıda üretimindeki artışın, nüfus artışından daha yavaş olacağını ve buna bağlı olarak yaşam refahının düşeceğini öne süren teoridir.   Özellikle nüfus teorisiyle tanınan Robert Thomas Malthus, 1766 – 1834 yılları arasında yaşamış İngiliz İktisatçıdır. Cambridge College’de matematik eğitimi alan Malthus, bir protestan papazı olmasının yanı sıra bir kolejde iktisat eğitmenliğinde de bulunmuştur.… Okumaya devam et Kısaca Malthus’un Nüfus Teorisi

Yayım tarihi
İktisat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Klasik İktisat Teorisi Nedir?

    Klasik İktisat Teorisi, kendisinden önce gelişen Fizyokrat İktisat Teorisi‘nden önemli oranda etkilenmiştir. Özellikle doğal düzen ve devlet müdahalesinin sınırlı olması görüşü, tıpkı Fizyokrat anlayışta olduğu gibi Klasik İktisat Teorisi’nde de önemli bir yer tutar.        Merkantilizmin çöküş süresine girmesi, bu sistemin getirdiği yoksullaşma ve zenginliğin sadece sahip olunan değerli madenlerle arttırılamayacağı… Okumaya devam et Klasik İktisat Teorisi Nedir?

Yayım tarihi
İktisat Tarihi olarak sınıflandırılmış

Fizyokrasi Nedir?

Doğanın egemenliği anlamına gelen Fizyokrasi Düşüncesi, Merkantilist düşüncelere tepki olarak 18. yüzyılın ortalarında Fransa’da doğmuştur. Doğanın egemenliği anlamına gelen Fizyokrasi düşüncesine göre, ekonomik sistemin “doğal düzen” içinde işlemesi gerekir. Bu nedenle Fizyokratlar ekonomiye devletin müdahale etmesi fikrine karşı çıkarlar. Devlet müdahalesi, sadece düzeni koruma amaçlı olmalıdır.   Fizyokratlara göre doğal düzen ilahi bir düzendir. Bu… Okumaya devam et Fizyokrasi Nedir?

Yayım tarihi
İktisat Tarihi olarak sınıflandırılmış