Kıbrıs Türk Federe Devletinin Kurulması

Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi Meclisi’nin 13 Şubat 1975 günü yaptığı olağanüstü toplantı sırasında oy birliğiyle alınan karar neticesinde kurulmuştur.   Bu karar neticesinde Rauf Denktaş Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin devlet başkanı olmuş, yasama görevini ise 50 üyeden oluşan bir Kurucu Meclis‘in yapacağı bildirilmiştir.   Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin Türk kanadı olarak kurulan … Daha Fazla Oku

Orta Asya Türk Devletleri Hangileridir?

GİRİŞ   1917 Ekim Devrimi‘nden sonra SSCB kontrolüne giren ve bütün zenginlikleri SSCB tarafından kullanılmaya başlanan Orta Asya Türk Devletleri, 1991’de SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarına kavuştular. Dolayısıyla SSCB’nin dağılmasının önemli sonuçlarından bir tanesi de Orta Asya’daki Türk Devletlerinin bağımsızlığı oldu.   Türkiye’de bu topraklara karşı öteden beri bir ilgi olmakla birlikte, hükümetler SSCB’yi rahatsız etmemek … Daha Fazla Oku

Pomak ve Torbeş Nedir?

  Bu yazımızda Torbeş Kime Denir? ve Pomaklar Kimdir? sorularına cevap vermeye çalışacağız.   Balkanlarda etnik açıdan 3 büyük Müslüman grubundan söz edilebilir: Türkler, Arnavutlar ve Slav kökenli Müslümanlar. Bulgaristan’da yaklaşık 900 bin Yunanistan’da 120 bin, Makedonya’da 100 bin ve Kosova’da yaklaşık 12 bin Türk yaşamaktadır.   Bu sayılar, “Ben Türk’üm” diyenlerin sayısıdır. Yani Slav … Daha Fazla Oku

Timur Kimdir? Türk müdür? Türk Tarihine Zarar Vermiş midir?

  Timur Kimdir?   Büyük bir imparatorluk kurarak Anadolu’dan Çin’e kadar olan sahada, kendisinden yaklaşık iki asır önce esen Moğol fırtınasının bir benzerini tekrarlamış olan Timur, dünya savaş tarihinin en büyük komutanlarından birisidir.   1336’da Maveraünnehir’de Barulas aşiretinin önde gelen bey ailelerinden birisinin çocuğu olarak doğan Timur, 1370’te Maveraünnehir’e hâkim olmuştur. Daha sonra hâkimiyet sahasını … Daha Fazla Oku