Kösedağ Savaşı (1243): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Kösedağ Savaşının Tarihsel Önemi Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ve  Moğollar arasında yaşanan ve Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır. Dönemin Selçuklu Sultanı, II. Giyaseddin Keyhüsrev’dir. Moğol ordusunun başında ise, Moğol Hükümdarı Ögeday Han tarafından bölgeye gönderilen Baycu Noyan bulunur.   Savaş adını meydana geldiği yerden alır. Kösedağ, günümüzde Sivas iline bağlı Zara ile Suşehri ilçelerinde arasında… Okumaya devam et Kösedağ Savaşı (1243): Nedenleri, Sonuçları ve Tarihsel Önemi

Uygurlar Kimdir? Uygur Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Uygurlar, Göktürk Devleti’nin Bilge Kağan’ın ölümüyle birlikte zayıflamaya başlaması sonucunda ön plana çıkan ve devletleşen bir Türk boyudur.   Uygur kelime anlamı itibariyle akraba, müttefik demektir. Ancak kelime hakkında farklı görüşlerde bulunmaktadır. Örneğin Uygur kelimesi Çin kaynaklarında, “şahin gibi dolaşan, hücum eden” anlamlarında kullanılmıştır.   Asya Hun Devleti ve Göktürk Devletlerinin ardından Orta Asya’da kuruluna… Okumaya devam et Uygurlar Kimdir? Uygur Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Bulgaristan Türkleri 1989’da Neden Türkiye’ye Göç Etti? Göçün Sonuçları Ne Oldu?

  Bulgaristan yönetiminin Türklere yönelik olarak uyguladığı asimilasyon politikasının bir sonucu olarak, 1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye doğru büyük bir göç hareketi başladı.   İki ülke arasında ciddi bir krizin doğmasına yol açan bu göç sorununun temel nedeni, Bulgaristan’ın ülkesinde yaşayan azınlıkları bir sorun olarak görmesiydi. Bu azınlıkların en başında ise Türkler gelmekteydi.   Bulgaristan başlangıçta… Okumaya devam et Bulgaristan Türkleri 1989’da Neden Türkiye’ye Göç Etti? Göçün Sonuçları Ne Oldu?

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Nedir? Kısaca Amaçları ve Kurulması

Türk Mukavemet Teşkilatı, 1957 yılının sonlarına doğru kuruldu.   Hedefi, EOKA adlı Rum terör örgütüne karşı Kıbrıs Türklerini savunmaktı.   Teşkilat, “Mülayim”, “Raci” ve “Nazım” kod adlı üç genç tarafından kurulmuştu. Bunlar Rauf Denktaş (Mülayim), Mustafa Kemal Tanrısevdi (Nazım) ve Burhan Nalbantoğlu’ydu(Raci).   Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Kurumları Başkanlığını yürüten bir savcı, Burhan Nalbantoğlu Doktor,… Okumaya devam et Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Nedir? Kısaca Amaçları ve Kurulması

Göktürkler Kimdir? Göktürkler Hakkında Kısa Bilgi

Göktürkler, Hunların Orta Asyadaki vârisleridir. Çin kaynaklarında “Tu-kiu” olarak geçerler.  En önemli özellikleri Türk adını ilk kullanan devlet olmalarıdır. Ayrıca Orta Asya’da en geniş sınırlara ulaşan devlet de yine Göktürklerdir.  Aynı zamanda günümüze kadar ulaşan Göktürk Yazıtları yani Orhun Abideleri  ile Türklüğün köklü tarihini tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaları, bir diğer önemli özellikleridir. Böylece… Okumaya devam et Göktürkler Kimdir? Göktürkler Hakkında Kısa Bilgi

Hunlar Kimdir? Hun Devletleri Hakkında Kısa Bilgi

Hunlara ait ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanır. Bu kaynaklarda “Hiung-nu” şeklinde geçen Hun sözcüğü halk, insan anlamına gelmektedir.   Hun Türkleri, tarihte bilinen ilk Türk devleti olan ve Büyük Hun Devleti ya da Asya Hun Devleti olarak anılan devleti kurmuşlardır.   Hun Türklerinin ilk yurtları, Orhun Selenga Irmakları ile Ötüken çevresidir.     Arkalarında yazılı… Okumaya devam et Hunlar Kimdir? Hun Devletleri Hakkında Kısa Bilgi

Türk Ne Demek? Kısaca Türk, Türkmen ve Türkiye Kelimelerinin Anlamları

Türkler tarih boyunca çeşitli milletlerle temas içinde olduklarından Türk adının anlamı farklı toplumların kaynaklarında farklı şekillerde kaydedilmiştir. Bu nedenle Türk’ün kelime anlamının ne olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.   Resmi bir devlet adı olarak, ilk defa altıncı yüzyılda ortaya çıkan Göktürk Devleti tarafından kullanılan Türk kelimesinin bundan önce Törük ya da Türük şekilleriyle kullanıldığı ve… Okumaya devam et Türk Ne Demek? Kısaca Türk, Türkmen ve Türkiye Kelimelerinin Anlamları

Anadolu Beylikler Dönemi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Anadolu’da Beylikler dönemi ikiye ayrılır. İlk dönem, Malazgirt Savaşının ardından Sultan Alparslan’ın komutanlarına kılıç hakkı olarak Anadolu’nun çeşitli bölgelerini fethetme hakkı tanımasıyla başlamış; ikinci beylikler dönemi ise Kösedağ Savaşı sonucunda Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol egemenliği altına girmesiyle başlamıştır.   Anadolu’daki ilk Türk beylikleri döneminde;   Yukarı Fırat’ta Erzurum merkez olmak üzere, Saltuklular (1072-1202),   Aşağı… Okumaya devam et Anadolu Beylikler Dönemi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Kıbrıs Türk Federe Devletinin Kurulması

Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi Meclisi’nin 13 Şubat 1975 günü yaptığı olağanüstü toplantı sırasında oy birliğiyle alınan karar neticesinde kurulmuştur.   Bu karar neticesinde Rauf Denktaş Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin devlet başkanı olmuş, yasama görevini ise 50 üyeden oluşan bir Kurucu Meclis‘in yapacağı bildirilmiştir.   Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’nin Türk kanadı olarak kurulan… Okumaya devam et Kıbrıs Türk Federe Devletinin Kurulması

Orta Asya Türk Devletleri Hangileridir?

GİRİŞ   1917 Ekim Devrimi‘nden sonra SSCB kontrolüne giren ve bütün zenginlikleri SSCB tarafından kullanılmaya başlanan Orta Asya Türk Devletleri, 1991’de SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarına kavuştular. Dolayısıyla SSCB’nin dağılmasının önemli sonuçlarından bir tanesi de Orta Asya’daki Türk Devletlerinin bağımsızlığı oldu.   Türkiye’de bu topraklara karşı öteden beri bir ilgi olmakla birlikte, hükümetler SSCB’yi rahatsız etmemek… Okumaya devam et Orta Asya Türk Devletleri Hangileridir?