Bulgaristan’da Todor Jivkov Dönemi

 

Bu yazımızda Todor Jivkov döneminde Bulgaristan’da yaşanan siyasal ve tarihsel gelişmeler hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağız.

 

Todor Jivkov, 1954 yılında Vulko Çernenkov’un yerine Bulgar Komünist Partisinin genel sekreteri oldu.

 

Komünist ülkeler arasındaki en genç parti lideriydi. 1962-71 yılları arasında Başbakan olarak görev yapan Todor Jivkov, 1972’de Bulgaristan’ın yeni anayasasıyla oluşturulan Devlet Konseyi Başkanlığı’na seçildi. Bu tarihten itibaren Jivkov, Bulgaristan yönetimindeki en etkin kişiydi ve devlet politikaları onun istekleri doğrultusunda şekillendi.

 

Jivkov dönemi Bulgaristan siyasetinin en önemli özelliği Sovyetlerle olan yakınlık ve bu tutumun Bulgaristan’a sağladığı faydalardı.

 

Bulgaristan genel olarak COMECON ülkeleri ama özellikle Sovyetlerle sürdürdüğü yakın ilişkiler sayesinde hem kömür ve demir cevheri gibi hammadde ihtiyaçlarını karşılıyor hem de tarım ürünleri ve ürettiği düşük kalitedeki malları için güvenli bir pazar bulmuş oluyordu.

 

Bu nedenle özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda Bulgaristan’da halkın refah düzeyi ve sanayileşme düzenli olarak artış göstermişti. Ancak 70’lerin sonuna doğru Sovyetler ve diğer Doğu Bloğu ülkelerinde ekonomik gerilemeler Bulgaristan’da da yaşanmaya başladı.

 

1980’lerin başında Bulgar ekonomisini içine düştüğü bunalımdan kurtarmak için Yeni Ekonomik Mekanizma adında bir ekonomik program yürürlüğe girdi. Amaç üretkenliği ve üretimin kalitesini arttırmaktı. Ancak bu program kendisinden beklenileni veremedi ve

 

Bulgaristan, ekonomisini düzeltmek adına diğer Doğu Bloğu ülkeleri gibi Batı etkisine daha açık bir hale geldi. Bu etkinin de bir sonucu olarak Bulgaristan’da 1989 yılında komünist düzen yıkıldı ve Jivkov dönemi sona erdi.

 

Jivkov’un özellikle Türkler üzerinde uyguladığı asimilasyon politikaları ve Türkleri göç etmeye zorlaması ise onun dönemine ait bir diğer önemli olay olarak tarihteki yerini aldı.

Görüş ve Önerileriniz İçin