Sofist Nedir? Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları

Sofist sözcüğü, Yunanca’da “bilgili kişi” anlamına gelmektedir.   Sofistler, eski Yunanistan’ın belli başlı kentlerini gezerek ders veren kişilerdir.   Bu dersler genellikle güzel konuşma yani hitabet ve politik yaşamda başarılı olmak üzerinedir. Çünkü o dönemde eski Yunanistan’ın toplum yaşamında demokrasi fikri ağırlık kazanmaya başlamış ve bu nedenle de güzel konuşma ve toplulukları etkileyip inandırma önem… Okumaya devam et Sofist Nedir? Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Felsefe Nedir? Tanımı ve Ortaya Çıkışı

Felsefe Ne Demek? Felsefenin Tanımı ve Amacı Felsefe, insan yaşamını ve dünyayı, insan aklıyla açıklamaya çalışan bir düşünsel etkinliktir. Felsefenin kelime anlamına baktığımızda, Türk Dil Kurumu felsefenin tanımını; (1) Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması, (2) Dünya görüşü ya da (3) Bir konudaki soyut düşünüş gibi ifadelerle yapmaktadır.    Kelime, antik Yunanca’dan Arapçaya oradan da… Okumaya devam et Felsefe Nedir? Tanımı ve Ortaya Çıkışı

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Pragmatik Nedir?

Pragmatik felsefe ya da bir başka deyişle pragmatizm, hakikatin ölçütünün pratik değer olduğunu öne süren felsefe yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre evrensel doğrular yoktur. Hangi düşünce, hangi inanç kime yarar sağlıyorsa o düşünce o kimse için doğrudur.    Yani pragmatik yaklaşımda yarar doğruluğun tek ölçütüdür. Pragmatik felsefeye göre bir şeyin değeri, onun uygulanmasından ortaya çıkacak fayda… Okumaya devam et Pragmatik Nedir?

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Sokrates Kimdir? Kısaca Hayatı ve Fikirleri

Sokrates, MÖ 469’da Atina’da doğan ve MÖ 399’da yine Atina’da ölen Yunan filozoftur.   Sokrates, kendisinden önceki filozoflardan farklı olarak doğal dünyayı değil; bizzat insanı incelemiştir.    Dolayısıyla Sokrates felsefi ilgisini bilinene yani nesneye değil, bilene yani özneye, daha açık bir ifadeyle insana yöneltmiştir.     Sokrates arkasında hiçbir yazılı eser bırakmamıştır.   Bu nedenle… Okumaya devam et Sokrates Kimdir? Kısaca Hayatı ve Fikirleri

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Heidegger Kimdir? Kısaca Hayatı ve Fikirleri

Martin Heidegger, Almanya’nın Baden kenti sınırları içindeki Meßkirch adlı bir köyde doğmuştur. Babası, St. Martin Katolik kilisesinde hademe olan Martin Heidegger, Orta eğitimini burslu olarak Konstanz’da bulunan bir yatılı okulda tamamlamış; ardından Freiburg Üniversitesinde teoloji eğitimi görmeye başlamıştır.   Buradaki eğitimi sırasında yavaş yavaş Katolik inancından kopmaya başlayan Heidegger, daha sonraki dönemlerde yaşadığı bu kopuşu… Okumaya devam et Heidegger Kimdir? Kısaca Hayatı ve Fikirleri

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Arkhe Nedir?

Arkhe, kelime anlamı itibariyle “ilk, ana, temel, başlangıç” demektir. Felsefede Arkhe kavramı, evrendeki her şeyin temelinde yer alan ilk şeyi bulma arayışının bir ürünüdür.   Basitleştirecek olursak, arkhe filozofun “başlangıçta ne vardır?” sorusuna verdiği bir cevaptır. Thales’in “başlangıçta su vardı ve her şey sudan doğdu.” demesi gibi. Dolayısıyla Thales için arkhe, sudur; evrenin ilk, temel,… Okumaya devam et Arkhe Nedir?

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

İslam Düşünce Tarihinde Felsefe

        Bu yazımızda İslam düşüncesinde felsefenin yeri, islam ve felsefe ilişkisi ve İslam’da felsefe var mıdır? gibi sorulara İslam dünyasında felsefeyle ilgilenmiş düşünürler üzerinden kısaca yanıt vermeye çalışacağız.      Grekçe “sevmek, istemek, peşinden gitmek” gibi anlamlara gelen fila kelimesi ve “bilgi” anlamında kullanılan sophia kelimesinin bir araya gelmesinden türetilen felsefe kelimesi,… Okumaya devam et İslam Düşünce Tarihinde Felsefe

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Bilgimizin Kaynağı Nedir? Sorusuna Filozofların Verdiği Cevaplar

  PLATON’UN BİLGİ ANLAYIŞI:   Sokratesʼin öğrencisi olan Platon, rasyonalist bir filozoftur.   Ona göre genel geçer, zorunlu ve kesin bilgi doğuştan gelir. Bu bilgiler ancak akılla elde edilir. Platon, duyusal bilgilerin insan için yanıltıcı ve göreli (rölatif) olduğunu, asıl bilginin ise değişmeyen varlıklar dünyasından elde edileceğini söyler.   Bilgi konusundaki görüşleri varlık anlayışına dayalı… Okumaya devam et Bilgimizin Kaynağı Nedir? Sorusuna Filozofların Verdiği Cevaplar

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Varoluşculuk Nedir? Kısaca Varoluşcu Felsefe (Egzistansiyalizm)

Türkçeye “varoluşçuluk” olarak çevrilen egzistansiyalizm (exister), öncelikle felsefî bir düşünüş veya hareketin adıdır.   Başlangıcını veya temellerini Blaise Pascal, Bergson hatta Sokrates’e kadar götürenler olmakla birlikte egzistansiyalizm asıl, XIX. yüzyılın ortalarından sonra şekillenmiş, 1930’lu yıllardan sonra yaygınlık kazanmıştır.   İlk büyük temsilcisi Danimarkalı filozof Sören Kierkegaard’dır.   Daha sonra Frederic Nietzche, Karl Jaspers, Gabriel Marcel,… Okumaya devam et Varoluşculuk Nedir? Kısaca Varoluşcu Felsefe (Egzistansiyalizm)

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) Nedir? Konusu ve Problemleri

  Epistemoloji en kısa ifadesiyle bilgi üzerine düşünmek yani bilgi üzerine felsefe yapmaktır. Bu nedenle Türkçede “bilgi felsefesi” olarak adlandırılır.   Epistemolojinin yani bilgi felsefesinin dört temel problemi vardır:   – Bu problemlerden ilki, bilginin imkanı ve imkansızlığına ilişkin problemdir. Bu problem, insanın kendi bilme yetilerini, duyularının ona dünyayı doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını sorgulamasıyla… Okumaya devam et Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) Nedir? Konusu ve Problemleri

Yayım tarihi
Felsefe Tarihi olarak sınıflandırılmış