Agnostik Nedir? Ne Demektir? Kısaca Agnostisizm Hakkında Bilgi

 

Türkçeye bilinmezcilik olarak çevrilen Agnostisizm, tanrının var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunur.

 

Bu görüşü savunanlara ise “agnostik” yani “bilinmezci” denir.

 

Agnostik düşünceye göre, insan aklı Tanrı hakkında bir tutum sergileyebilecek durumda değildir.

 

Bu nedenle Tanrı hakkında konuşmak anlamsız ve imkânsızdır.

 

Ancak buradan hareketle agnostik düşüncenin dinler hakkında da aynı şekilde düşündüğü sanılmamalıdır. 

 

Agnostisizm’in dinler hakkındaki görüşü kesin ve nettir. Zira agnostik düşünceye göre dinler kesinlikle insan ürünüdür.

 

Agnostikler dinlerin tanrılarına karşı değil, kozmik bir tasarımcı fikrine karşı bilinmezcidir.

 

Bilinemez olan, ilk neden şeklindeki bir bilinçli Tanrının varlığıdır. Yoksa dinlerin insan ürünü oldukları kesindir.

Basitleştirecek olursak, agnostikler dinlere karşı “ateist bir tavır sergiler. Onların agnostik yani bilinmezci olduğu durum, Deizmin tanrı tasavvurudur.

Varlığı bilinemeyecek olan “deist Tanrı modeli” dir. Yani ilk neden şeklindeki bilinçli bir Tanrının var olup olamayacağıdır. 

 

Agnostik düşünce, genel anlamda “zayıf agnostisizm” ve “güçlü agnostisizm” olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Zayıf agnostisizme göre, Tanrı hakkında yorum yapılabilir, Tanrı hakkında konuşulabilir ve hatta Tanrının varlığı ve yokluğu bilinebilir.

 

Ancak şu anki bilgilerimiz bunun için yetersizdir. Dolayısıyla, Tanrı konusunda kesin bir karara varmak için erken davranmak anlamsızdır.

 

Bu düşünceye göre, evrenin kökeni belki bir gün bilinebilir; ancak şu an bilinemediğinden, Tanrının varlığına inanç konusunda tarafsız kalmak en iyisidir.

 

Aynı şekilde, Tanrının varlığı ve yokluğuna ilişkin kanıtları eşit gördüğü için Tanrı hakkında kesin bir argümana sahip olmayı ertelemekte, zayıf agnostisizm içinde değerlendirilebilir.

 

Agnostisizmin bir diğer türü olan güçlü agnostisizm ise Tanrının varlığının kesin olarak bilinemeyeceğini savunur.

Bu anlayışa göre Tanrı, insan bilgisinin ve aklının sınırları dışındadır. Dolayısıyla onun hakkında konuşmak anlamsızdır.

 

Çünkü aklımız, Tanrı konusunu sonuçlandırmakta yetersizdir.

 

Tanrı insanoğlunun asla ulaşamayacağı, bir sonuca varamayacağı konular arasındadır. 

 

 

Görüş ve Önerileriniz İçin