Yuval Noah Harari Homo Sapiens Kitap Özeti ve Değerlendirmesi

Yuval Noah Harari’nin Türkçe’ye “Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi”, olarak çevrilen kitabı özetle Homo Sapiens‘in Afrika’da ortaya çıkışından günümüze insanlık tarihini araştıran bir kitabıdır.

 

Kitap, insanların çok sayıda işbirliği yapmalarına izin veren din, ulus-devletler ve para gibi ortak mitler yaratma ve bunlara inanma yetenekleri nedeniyle başarılı olduklarını savunmakta ve insanlık tarihindeki üç büyük devrimi tartışmaktadır:

  • İnsanların dili ve soyut düşünmeyi geliştirmesine izin veren Bilişsel Devrim;
  • İnsan yerleşimlerinin artmasına ve hayvanların ve bitkilerin evcilleştirilmesine yol açan Tarım Devrimi;
  • Benzeri görülmemiş teknolojik ilerleme ve ilerlemelere yol açan Bilimsel Devrim.

 

Kitap boyunca Harari, insanlık tarihiyle ilgili birçok yaygın varsayıma meydan okuyor ve insanlığın ilerlemesinin herkes için gerçekten faydalı olup olmadığını sorguluyor. Ayrıca insan eylemlerinin çevre ve diğer türler üzerindeki etkisini de araştırıyor.

 

Genel olarak, “Sapiens” insanlık tarihine ve bugün insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara düşündürücü bir bakış sunuyor.

 

Kitap, Bilişsel Devrim, Tarım Devrimi, Bilimsel Devrim ve insanlığın geleceğini kapsayan dört bölüme ayrılmıştır.

 

İlk bölümde Harari, yaklaşık 70.000 yıl önce meydana gelen ve Homo sapiens’in dil, soyut düşünme ve kültürel inançlar geliştirmesine izin veren Bilişsel Devrimi araştırıyor. Din ve ulus-devlet gibi ortak mitler yaratma yeteneğinin, insanların çok sayıda işbirliği yapmasına ve karmaşık toplumlar kurmasına izin verdiğini savunuyor.

 

İkinci bölümde Harari, yaklaşık 12.000 yıl önce başlayan ve insan yerleşimlerinin yükselişine ve hayvanların ve bitkilerin evcilleştirilmesine yol açan Tarım Devrimi’ni tartışıyor. Artan gıda üretimine ve nüfus artışına, aynı zamanda eşitsizliğe, hastalığa ve çevresel bozulmaya yol açtığı için bu devrimin karışık bir nimet olduğunu savunuyor.

 

Üçüncü bölümde Harari, yaklaşık 500 yıl önce başlayan ve benzeri görülmemiş teknolojik ilerleme ve ilerlemelere yol açan Bilimsel Devrim’i ele alıyor. Kapitalizmin yükselişi, sanayileşme ve küreselleşme de dahil olmak üzere bilimin insan toplumu üzerindeki etkisini tartışıyor.

 

Son olarak, dördüncü bölümde Harari, insanlığın geleceğini ve iklim değişikliğinin etkisi, yapay zeka potansiyeli ve genetik mühendisliğinin etiği dahil olmak üzere bugün insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alıyor.

 

Genel olarak, “Sapiens”, insanlık tarihi hakkında birçok yaygın varsayımı sorgulayan ve insanlığın geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında benzersiz bir bakış açısı sunan düşündürücü ve geniş kapsamlı bir kitaptır.

 

Kitap hem okuyucular hem de eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. 2014 yılında yayımlanmasından bu yana dünya çapında milyonlarca kopya sattı ve 50’den fazla dile çevrildi.

 

Kitap, ilgi çekici yazı stili ve karmaşık fikirleri genel bir izleyici kitlesi için erişilebilir kılma becerisi nedeniyle birçok övgü aldı. Kitap aynı zamanda insanlık tarihine dair düşündürücü kavrayışları ve bunun bugünü ve geleceği üzerindeki çıkarımları nedeniyle de övüldü vezamanımızın en önemli kitaplarından biri” olarak nitelendirdi.

 

Özetle “Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi”, insanlık tarihine dair kavrayışları ve bugün insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara dair düşündürücü analizleriyle okunmayı hak eden bir eser olarak ön plana çıkmakta. 

One Response

  1. Mevlut Eylül 7, 2023

Görüş ve Önerileriniz İçin