Süryani Nedir? 8 Maddede Süryanilik Hakkında Bilgi

  Süryaniler, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili’ni tanımayarak, Hristiyanlık içinde bağımsız bir kol olarak ortaya çıkmışlardır. Dolayısıyla Süryaniler Hristiyanlık dinine mensup bir mezheptir, Hristiyanlığa inanırlar.   Günümüzde yaklaşık 5 milyon civarında Süryani Kilisesi’ne mensup kişinin olduğu tahmin edilmektedir.   Türkiye’de Mardin,...

Dinlerin Coğrafi Dağılımları

İslam: İslamiyet miladi 7. yüzyıl başlarında Hz. Muhammed’e vahy edilen dinin adıdır. Günümüzde Suudi Arabistan sınırları içerisinde yer alan Mekke’de ortaya çıkmıştır. Müslümanlar, günümüzde başta Ortadoğu olmak üzere, Afrika’da, Asya’da, Avrupa’nın bazı kesimlerinde ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşamaktadır. Müslümanlar günümüzde yaklaşık...

Sürrealizm Nedir? Sürrealizm ve Salvador Dali

Sürrealizm, 1924’te başlayan ve özellikle resim ile edebiyat gibi dallarda görülen bir sanat akımıdır.     Sürrealist resimlerde, doğanın mantıksal görünüşü değil; insanın bilinçaltı ve rüyalarındaki dünyası gösterilmek istenmiştir. Sürrealist akımda Sanat, bilinçaltından beslenen akıl dışı bir dünyanın anlatımı olarak kabul edilir....

Basmacı Hareketi Nedir?

Basmacı Hareketi, Türkistan’da Sovyet yönetimin baskılarına karşı 1918’de başlayıp, 1930’ların başlarına dek süren isyan ve direniş hareketidir.   Baskın yapanlar anlamında kullanılan “Basmacı” ya da “Basmacı Hareketleri” ifadesi, Ruslar tarafından Rus işgaline uğramış olan Türk topraklarında kendilerine karşı gerilla savaşı veren...