Bahailik Dini Nedir? 11 Madde İle Bahailiğin Genel Özellikleri

Bahailik, Babîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed’in (ö. 1850) müridi ve halefi olan Mirza Hüseyin Ali (ö. 1892) tarafından kurulan dinî akıma denir.

 

 

Babîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed, el-Beyan isimli eserinde Kur’an-ı Kerim’in neshedildiğini yani hükmünün kalktığını ilan ederek, İslami emir ve yasakların hükümsüz olduğunu iddia etti. Mirza Ali Muhammed, İran’da devlete karşı başlattığı silahlı mücadele sonucunda 1850 yılında öldürüldü.

 

 

Babîliğin devamı sayılan Bahailik’in kurucusu Mirza Hüseyin Ali, hiç görmediği hâlde Mirza Ali Muhammed’in görüşlerini benimsedi ve 1863 yılında kendisinin beklenen kişi olduğunu ilan etti.

 

 

Bundan sonra Bahaullah unvanını kullanan Mirza Hüseyin Ali, 1871-74 yılları arasında Kitabu’l-Akdes isimli Bahailiğin kutsal kitabını yazdı. Bu kitabı yazmasıyla kendinden önceki kutsal kitapların tümünün (Kur’an-ı Kerim ve El-Beyan gibi) hükmünün ortadan kaldırıldığını iddia etti.

 

 

Bahailiğin son halefi Şevki Efendi, 1957 yılında çocuğu olmadan öldü. Bu nedenle Bahailiğin günümüzde kişisel bir lideri bulunmamaktadır. Günümüzde grubun önderliğini yapan İsrail Hayfa’da bulunan Umumi Adalet Evi isimli kuruluştur.

 

 

Peki Bahailik inancının temel özellikleri nelerdir?

 

 

Bahailiğin temel özelliklerini 11 maddede şöyle sıralayabiliriz:

1- Bahailiğin kutsal Kitabına, Kitabu’l-Akdes denilir. Bu kitabın, Kur’an-ı Kerim dahil diğer kutsal kitapların hükmünü kaldırdığına inanılır. Bunun dışında Kitab-ı İkan isimli bir diğer kitap da Bahailik açısından önemlidir.

 

 

2- Nebi ve Resuller, Allah’ın tezahürüdürler. Buna göre peygamberlerin bir insani bir de ilahi yönü vardır. İnsani yönleri itibariyle diğer insanlar gibi yer, içer, hasta olurken; ilahi yönleri itibariyle bir anlamda tanrıdırlar. Onlarla konuşulduğunda Tanrıyla konuşulmuş, onlara secde edildiğinde de Tanrıya secde edilmiş gibi kabul edilir. Böylece Bahaullah, Tanrı’nın kendisinde cisimleştiğini ileri sürmüştür.

 

 

3- Bahailiğe göre Hz. Âdem’den bu yana gelen peygamberler, Bahaullah’ı müjdelemek için gelmişlerdir.

 

 

4- Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu reddederler.

5- Cennet ve cehennem hakikaten var olmayıp birer sembolden ibarettir.

 

 

6- Namaz, sabah akşam samimi bir şekilde Allah’ı anmak ve dua etmekten ibaret olup kişisel bir uygulamadır. Namaza başlamadan önce el ve yüzün yıkanmasından oluşan bir temizlik yapılır.

 

 

7- 19 rakamını kutsal kabul eden Bahailer, 2-21 Mart tarihleri arasında 19 günlük oruç tutarlar.


8- Bab’ın Şiraz’daki evini veya Bahaullah’ın Bağdat’taki evini ziyaret etmek, hac olarak kabul edilir. Bu türden bir hac, yalnızca erkeklere ve mali durumu iyi olanlara farzdır.

 

 

9- Bahailer, mallarının beşte birini zekât olarak verirler.

 

 

10- Cihada karşı olup barış söylemlerini öne çıkartırlar.

 

 

11- Zina, hırsızlık, içki içmek, kötü fiillerden sayılıp yasaklanmıştır.

Misyonerlik çalışmalarına önem veren Bahailiğin günümüzde 2 ile 5 milyon arasında mensubu olduğu ifade edilmektedir.

 

İran başta olmak üzere ABD, İsrail, Irak, Suriye ve Avrupa ülkelerinde Bahailiğin takipçisi bulunmaktadır.

 

Türkiye’de İstanbul, Sivas, İskenderun ve Hatay’da Bahailiğe mensup 10.000 civarında insan olduğu belirtilmektedir.

 

Türkiye’de Edirne ve İstanbul, Bahaullah’ın buralarda kalması nedeniyle önemli yerlerdir.

Görüş ve Önerileriniz İçin