11 Maddede Karakol Cemiyeti Nedir?

1.) Karakol Cemiyeti, Baha Sait, Kara Vasıf ve Refik İsmail Beyler tarafından Mahmut Paşa Cami avlusundaki bir kahvede yapılan toplantıda doğmuştur. Cemiyetin isim babası, Baha Sait Bey’dir. Cemiyetin kuruluşunda ve nizamnamesinin yazılışında, İttihat ve Terakki ruhundan ilham alınmıştır,

 

2.) Cemiyetin Merkez Heyeti’ni şu kişiler oluşturmaktadır: Baha Sait Bey, Kara Vasıf Bey, Refik İsmail Bey, Galatalı Şevket Bey, Kemalettin Sami Bey, Edip Servet Bey, Ali Rıza Bey.

 

3.) Bu cemiyet Talat, Enver ve Cemal paşaların memleketi terk edişlerinden sonra, başta kalan İttihatçıları derleyip toparlamayı, onlara yeni görevler verip ülkeyi düşman işgalinden kurtarmayı hedef edinmiştir.

 

4.) Böyle bir cemiyetin kuruluşunu Talat Paşa istemiş, cemiyet başkanı olarak da Kara Kemal’i düşünmüştür. Enver Paşa’nın Kuruçeşme’ deki yalısında Talat, Enver ve Cemal paşaların son toplantılarına katılan Kara Vasıf Bey, teşkilat başkanı olarak ön plana çıkmıştır, Çünkü Kara Kemal’in başka meşgaleleri de vardı; üstelik Bekir ağa Bölüğü’nde hapse düşmüştü.

 

5.) Cemiyet 1918 Kasım‘ın da kurulduktan sonra, önceleri İstanbul’da teşkilatlanmış, daha sonra Anadolu’ya yayılmaya başlamıştır.

 

6.) Karakol Cemiyetinin nizamname, talimatname ve toplantı tutanakları incelendiğinde görülecektir ki, bu cemiyetin asıl amacı eski İttihatçılar arasında dayanışmayı sağlamak, Türk halkını işgalcilerin ve yerli azınlıkların saldırısından korumak, Anadolu’daki Milli Mücadele’yi insan, cephane ve silah bakımından desteklemektir. Bu işler için askeri ve sivil şahıslardan vatansever, gözünü budaktan esirgemeyen, dinamik insanlar seçilmiş, kendilerine memleketin çeşitli yerlerinde görevler verilmiştir.

 

7.) Karakol Cemiyeti’nin görevlendirdiği kişiler Türk polisiyle işbirliği yaparak, İstanbul’da İşgalci İngiliz ve Fransızlara, Gebze-Kocaeli bölgesinde de Rum çetecilerine karşı büyük mücadeleler vermişlerdir.

 

8.) Karakol cemiyeti, bütün çabalarına rağmen Anadolu’da istediği gibi teşkilatlanamamıştır. Özellikle yayımladığı nizamname ve beyannameler, Mustafa Kemal’in eline geçtikten sonra, bu işteki İttihatçı Parmağı sezilmiş, Cemiyet’in faaliyetlerine izin verilmemiştir. Mustafa Kemal yönetimdeki iki başlılığı istemediği için, Cemiyetin faaliyetlerini engellemiştir.

 

9.) Karakol Cemiyeti başkanı Kara Vasıf Bey’in Milli Mücadele’ye hizmetleri büyüktür. Kendisi, 1920 Mart’ında İstanbul’un işgal edilmesine kadar, Anadolu’nun İstanbul’daki temsilcisidir. Bu yüzden Mustafa Kemal’le arası çok iyidir. İstanbul’da topladığı istihbarat bilgilerini Ankara’ya göndermesi, Kuvayı Milliyecilere danışmanlık yapması Mustafa Kemal tarafından takdir edilmiş, kişiliğine olan güveni artırmıştır. Kara Vasıf Bey İstanbul’daki Milli Mücadele taraftarları ile Anadolu’dakilerin irtibatını çok başarılı bir şekilde sağlamıştır.

 

10.) Karakol Cemiyeti ile Anadolu’nun şifreli haberleşmelerini ise Miralay Galatalı Şevket Bey yürütüyordu. Rauf Bey’in Anadolu’ya çektiği telgraflar, Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir’in İstanbul’da bulunan İsmet Paşa’ya yazdıkları mektup ve notlar hep Galatalı Şevket Bey tarafından yerlerine ulaştırılıyordu.

 

11.) İbrahim Tali Bey, Karakol Cemiyeti’nin nizamnamesini, Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa’ya vererek onu bu cemiyet hakkında kesin bilgi sahibi yapmıştır. Mustafa Kemal’in nizamnamede geçen başkumandan, ordu, kolordu gibi ifadelerden rahatsız olması, cemiyetin kapatılması için emir vermesine neden olmuştur. Mustafa Kemal, baştan beri iki başlı bir mücadelenin karşısındadır. Cemiyeti lağvettiğini de Sivas Kongresi günlerinde bizzat Kara Vasıf Bey’e söylemiştir.

Görüş ve Önerileriniz İçin