Celali İsyanı Kısaca Nedir?

Celali İsyanı ifadesi, Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelen bir isyandan kaynaklanır. Sultan Selim döneminde meydana gelen bu isyan, bütün Osmanlı tarihine damgasını vurdu.

 

Bozoklu (Yozgatlı) Celal adlı bir tımarlı sipahi şeyhliğini ilan ederek, etrafına binlerce adam topladı. Celal yanındakilere kendisinin Mehdi olduğunu söylüyordu.

 

Şah Veli unvanını alan Bozoklu Celal Tokat-Sivas havalisinde hâkimiyet kurunca, Osmanlı yöneticileri harekete geçti.

 

Merkezden Celal’in üzerine Vezir Ferhat Paşa gönderildi. Dulkadir beyi Şehsuvaroğlu Ali Bey’e de ona katılması emredildi.

 

Üzerine gönderilen kuvvetlerle başa çıkamayacağını anlayan Bozoklu Celal, Sivas’a doğru hareket ederek, İran’a kaçmaya başladı.

 

Ferhat Paşa’nın Celal’e yetişememesi üzerine, onu kaçırmamak isteyen Şehsuvar Ali Bey, isyancıların Erzincan civarında önünü kesti. 1519 yılında meydana gelen savaşta asiler mağlup edildi. Reisleri Celal de öldürüldü.

 

İsyan böylece bitti.  Ancak adı yadigâr kaldı.

 

Bozoklu Celal’in isyanı, Osmanlı literatürüne yeni bir isim kattı. Bu tarihten sonra Anadolu’da isyan edenlere Celal’e nispetle “Celali” denildi.

Görüş ve Önerileriniz İçin