Avrupa’da Din: Kısaca Hristiyanlık ve Avrupa’nın Mezhep Haritası

Avrupa’nın hâkim dini Hristiyanlıktır.  

 

391’de, İmparator Theodosius’un Hristiyanlığı Roma‘nın resmi dini ilan etmesiyle, Hristiyanlık Avrupa’da önemli bir güç haline gelmiştir. 

 

Avrupa’daki dinsel bölünme, daha çok Hristiyanlığın farklı mezhepleri arasındadır.

Bu bağlamda Avrupa’da nüfusunun çoğunluğu Katolik olan ülkeler şunlardır;

 

İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz Belçika, Lüksemburg, Hırvatistan, Andorra, San Marino, Monaco, Malta, İsviçre, İrlanda, Macaristan, Polonya, Litvanya, Slovakya, Slovenya ve Avusturya.

 

Katoliklerin merkezi, dünyanın en küçük devleti olan Vatikan’dır.

 

Bir diğer Hristiyanlık mezhebi olan Protestanlık ise genellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygındır.

 

Avrupa’da nüfusunun büyük çoğunluğunu Protestanların oluşturduğu ülkeler şunlardır:

 

İsveç, Norveç, Danimarka. Finlandiya, İzlanda ve Hollanda.

 

Almanya ise mezhepsel açıdan ikiye bölünmüş durumdadır.

 

Bavyera ve Saarland gibi eyaeyaletler, Katolik inancına mensupken, Saksonya, Brandenburg ve Schleswig-Holstein gibi eyaletler ise genel olarak Protestan nüfustan
oluşmaktadır.

 

Tıpkı Almanya gibi, Katolik ve Protestan nüfusun hemen hemen eşit oranlarda bulunduğu bir diğer ülke de Letonya’dır.


Birlesik Krallık’a gelecek olursak; Birleşik Krallık’ın en büyük bölümü olan İngiltere’de Anglikanizm yaygınken, İskocya’da Presbiteryenlik hakimdir.

 

Birleşik Krallığın bir diğer parçası, Kuzey İrlanda’da ise, hem Katolikler hem Protestanlar yaşamakta, Katolik nüfus tarihsel nedenlerden dolayı İrlanda’ya, Protestanlar ise Birleşik Krallık’a kendilerini yakın hissetmektedir.

 

Ortadoksluk ise Doğu Avrupa ve Balkanlarda yaygındır.

 

Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ, Romanya, Rusya ve Beyaz Rusya’nın nüfusları büyük ölçüde Ortodoks mezhebine bağlı insanlardan oluşur.  

 

Ukrayna ise mezhepsel açıdan bölünmüş bir ülkedir. Doğusu kendisini Rusya’ya yakın hisseden Ortodokslardan oluşurken; batısında diğer Ortodokslarca tanınmayan ve Katolik Kilisesi’ne daha yakın bir tavır sergileyen Kiev Ortodoks Patrikhanesi hâkim durumdadır.

 

Hatta Ukrayna’da 2013 yılında patlak veren iç çatışmanın oluşumunda, bu mezhepsel ayrımın önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Avrupa’nın en yaygın ikinci dini ise İslam’dır.

 

Özellikle zamanında Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet sahası içine giren bölgelerde yer alan Arnavutluk, Kosova ve Bosna-Hersek Müslümanların çoğunlukta olduğu Avrupa ülkeleridir.

 

Makedonya’da ise neredeyse ülke nüfusunun yarısını teşkil eden önemli bir Müslüman nüfus bulunur.

 

Bunun dışında, Rusya, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’da önemli sayılabilecek bir Müslüman azınlık yaşamaktadır.

 

Ayrıca Avrupa tarihsel açıdan bakıldığında Avrupa genelinde özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda gelen göçmenlerle birlikte mevcut Müslüman sayısı giderek artmıştır.

 

Günümüzde, Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi
Batı Avrupa ülkelerinde önemli sayıda, çoğunluğu Kuzey Afrika ve Türkiye’ gibi Müslüman ülkelerden gelen nüfus bulunmaktadır.

Ayrıca günümüzde, Müslüman Avrupalıların nüfus artış hızı, diğer din mensuplarına göre daha yüksek olduğundan, Avrupa’da Müslüman sayısı her geçen gün yükselmektedir.

 


Özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından İsrail ve Amerika’ya yapılan göçler nedeniyle sayıları giderek azalmış olsa da, Avrupa genelinde toplam nüfusun yaklaşık%1’i kadar Yahudi nüfus bulunmaktadır.

 

Ayrıca az sayıda da olsa, Budist, Paganist, Hindu, Sih gibi farklı din mensupları da Avrupa’da bulunmaktadır.

 

Son olarak, Avrupa’nın dinsel açıdan bir diğer önemli özelliği, bu kıtada başka hiçbir kıtada olmadığı kadar yüksek oranda Deist, Ateist ve Agnostik gibi herhangi dinle bağlantısı bulunmayan insanların yaşamasıdır.

Görüş ve Önerileriniz İçin