Kendi Sözleriyle Atatürk’ün Barış Konusundaki Görüşleri

— Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz.
— Biz bağımsızlığımızı temin eden bir barış istiyoruz.
— Dış işlerinde dürüst ve açık olan siyasetimiz özellikle sulh fikrine dayanır. Milletlerarası herhangi bir meselemizi barışçı yollarla çözmeyi aramak bizim menfaat ve zihniyetimize uyan bir yoldur.

— Türkiye’nin emniyetini gaye tutan, hiç bir milletin aleyhinde olmayan bir sulh istikameti bizim daima tek ilkemiz olacaktır.
— Eğer devamlı sulh isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini iyileştirecek milletlerarası tedbirler alınmalıdır.
— Sulh yolunda nereden bir hitap geliyorsa, Türkiye onu, istekle karşıladı ve yardımlarını esirgemedi.
— Sulh milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur.

 

 

 

Görüş ve Önerileriniz İçin