Kısaca Şii İslam ve Sünni İslam Arasındaki Fark Nedir?

İslamiyet’teki en önemli ayrılıklardan birisi hiç şüphesiz, Sünni ve Şii İslam arasındaki ayrımdır. Her ne kadar Hz. Muhammet’in ölümünün hemen ardından ortaya çıkmış bir Sünni ve Şii İslam ayrımında söz edemesek de bu ayrılık, Hz. Muhammet’in halefinin kim olması gerektiği yani ilk halifenin kim olacağı tartışmasından ortaya çıkmış bir ayrılıktır. Şii İslam’a göre ilk halife, Hz. Muhammed’in en yakın akrabası olan Hz. Ali olmalıydı.

 

Zira Sünni İslam’da “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah” şeklinde olan Kelime-i Tevhid; Şii İslam’da “Lailaheillallah Muhammedun Resulullah ve Aliyyun Veliyyu Hamiyetullahi ve Huccetullah!” şeklindedir. Türkçe ifade edecek olursak: “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun elçisidir ve Ali Allah’ın dostudur. Allah’ın resulünün varisi ve onun ilk halifesidir.”

 

Sünni İslam’a göre ise Hz. Ebu Bekir’in ilk halife olması doğrudur. Zira onun Hz. Muhammed’in ölümünden önceki son birkaç günde namazlara imamlık yapmış olması, Peygamberin de tercihini ortaya koymaktadır.

 

Hz. Ali, Peygamberin ölümünden yirmi dört yıl sonra, üçüncü halife Osman’ın öldürülmesinin ardından halife olmuştur. Ancak yönetimi nispeten kısa sürmüştür. Hz. Ali’nin ölümünün ardından Muaviye ve ondan sonra da oğlu Yezid halifeliğini ilan etmiştir.

 

Yezid’in kendini halife ilan etmesinin ardından onun halifeliğini kabul etmeyen Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin, Yezid’e karşı bir ordu toplayarak harekete geçmiştir. Ancak Hüseyin, Kerbela Savaşı denilen bu savaşı kaybetmiş ve öldürülmüştür. Hüseyin’in Yezid’e karşı olan bu mücadelesi ve öldürülmesi, Şii İslam’ın en önemli temasıdır. Keza Şii/Sünni ayrımının en belirgin biçimde ortaya çıkması da bu olay sonucundadır.

 

Hem Sünniler hem de Şiiler İslam’ın beş şartı konusunda ittifak halindedir. Ancak bu iki grup bazı Kur’an ayetlerini farklı yorumlarlar ve farklı hadis külliyatlarına sahiptir.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.