Hasan Âli Yücel Kimdir? Hayatı ve Fikirleri

Bu yazımızda Hasan Âli Yücel’in hayatı ve fikirleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Hasan Âli Yücel, 1877’de İstanbul’da doğdu. Felsefe öğrenimi gördü.   Kuleli, İstanbul ve Galatasaray liselerinde edebiyat ve felsefe öğretmenliği yaptı. 1927’de Milli Eğitim Bakanlığı müffettişliği; 1933-35 yılları arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü görevlerini yaptı. Hasan Âli Yücel 1935 yılında İzmir milletvekili seçilerek siyasete… Okumaya devam et Hasan Âli Yücel Kimdir? Hayatı ve Fikirleri

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Tunalı Hilmi Kimdir?

  Jöntürk ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden, siyaset ve devlet adamı Tunalı Hilmi, 1871’de Bulgaristan’ın Eskicuma (bugünkü adıyla Tırgovişte) kentinde doğdu. 1877’de patlak veren Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi) nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Askeri Tıbbiye Mektebindeki öğrenciliği sırasında “Gizli Mektepliler” derneğini kurdu.   Bu dernek daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyetiyle… Okumaya devam et Tunalı Hilmi Kimdir?

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Mimar Kemaleddin Kimdir?

Günümüzde daha çok 20 TL’lik banknot paraların üzerindeki portresiyle tanınan Mimar Kemaleddin, 1870’te Üsküdar’da doğdu. Mühendis mektebini bitirdikten sonra Almanya’ya gitti.   Dönüşünde Mühendis Mektebi’nde öğretim üyesi, Seraskerlik (o günlerin Savunma Bakanlığı) Dairesi baş mimarı oldu. 1908’ Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti adıyla Osmanlı’da modern anlamdaki ilk meslek odasını kurdu.   Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın onarımında… Okumaya devam et Mimar Kemaleddin Kimdir?

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Sultan Galiyev Kimdir? Kısaca Hayatı ve Fikirleri

  Sultan Galiyev (1882-19409, Başkurdistan’ın Kırmıskalı köyünde doğmuştur. 1905’te Kazan’daki Tatar Pedogoji Enstitüsünü bitirerek değişik köylerde öğretmenlik, Ufa Belediye Kütüphanesinde memurluk yapmış; Ufa’daki gazetelerde takma adla yazılar yazmıştır. 1915’te Bakü’de Azerbaycan’ın bağımsızlığı için çalışan Resulzade ve çevresiyle tanışmıştır.   1917 Ekim Devrimi günlerinde Azerbaycan’dan Moskova’ya Müslüman Kongresi Yürütme Sekreterliği için çağrılmıştır. Kongre somut kararlar almayınca… Okumaya devam et Sultan Galiyev Kimdir? Kısaca Hayatı ve Fikirleri

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Mübeccel Kıray Kimdir? Kısaca Hayatı

  Mübeccel Kıray, 1923 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik döneminde genç Türkiye Cumhuriyetinin ulus devletin kuruluş dönemine tanıklık etti. Çocukluk ve gençlik dönemini ve aynı zamanda lise yıllarını öğrenciler arasında modern felsefi tartışmaların yapılabildiği bir ortamda geçirdi.     Kıray 1940’lı yıllarda Türk Sosyal bilimine büyük katkı yapan hocaların yer aldığı Dil ve… Okumaya devam et Mübeccel Kıray Kimdir? Kısaca Hayatı

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Tahsin Banguoğlu Kimdir? Kısaca Hayatı

    Akademisyen, dilbilimci ve siyasetçidir. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi‘nde Türk dili doçentliği yapmış, Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışmalarında etkin olarak çalışmıştır. Ana Hatlarıyla Türk Grameri isimli bir eseri bulunan Günaltay aynı zamanda Türk Dil Kurumu başkanlığı yaptı. Bilim adamlığının yanı sıra siyaset sahnesinde de rol alan Günaltay, Bingöl Milletvekilliği, 1948 – 50 yılları arasında II.… Okumaya devam et Tahsin Banguoğlu Kimdir? Kısaca Hayatı

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Sigmund Spitzer Kimdir?

Doktordur. 1839 yılında 29 yaşındayken Mekteb-i Tıbbiye’de anatomi hocası olmuş; 1847 yılında ise Mekteb-i Tıbbiye’nin müdürü olmuştur. Müdür olmasıyla bu okuldaki otopsi eğitimlerinin daha da geliştirilmesini sağlamıştır. Burada bir anatomi müzesi kurmuştur. Aynı zamanda Sultan Abdülmecit’i tehlikeli bir hastalıktan kurtarmayı başardığı için onun özel doktoru olmuştur. 1850 yılında bu görevinden ayrılarak Viyana elçiliğinde müsteşarlık görevine… Okumaya devam et Sigmund Spitzer Kimdir?

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Sadettin Bilgiç Kimdir?

23 Aralık 1920’de Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğan Bilgiç, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.   27 Mayıs’tan sonra siyaset hayatına girdi. Milli Birlik Komitesi’nin 13 Ocak 1961’de siyasi faaliyetleri serbest bırakmasının ardından, 11 Şubat 1961’de kurulan Adalet Partisi’nin, Şevket Demirel’in başkanlığında oluşturulan Isparta il ve ilçe teşkilatlarının kurulmasında rol oynadı.   15 Ekim 1961’de yapılan genel… Okumaya devam et Sadettin Bilgiç Kimdir?

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Doğan Avcıoğlu Kimdir? Fikirleri ve Hayatı

Doğan Avcıoğlu Kimdir? Gerek Yön Dergisindeki yazıları gerekse kitaplarıyla Türkiye’nin sol düşünce literatürüne önemli katkılar sağlayan Doğan Avcıoğlu -nüfus kaydındaki ismiyle Mehmet Erdoğan Avcıoğlu- 13 Mart 1926’da Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde doğdu.   Fransa’da İktisat ve Siyasal Bilimler eğitimi gören Avcıoğlu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistan olarak çalışmaya başladı.   1961 Anayasası’nın hazırlanmasına… Okumaya devam et Doğan Avcıoğlu Kimdir? Fikirleri ve Hayatı

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış

Hilmi Uran Kimdir?

1886 Bodrum doğumlu olan Hilmi Uran, 1905’de İzmir İdadisinden mezun olmuş; aynı yıl girdiği Mülkiye Mektebi’nden ise 1908 yılında iyi derece ile mezun olmuştur.   Eylül 1908’de İzmir ili Maiyet Memurluğunda kaymakamlık stajını tamamlayarak Aralık 1911’de Menemen ve Mayıs 1914’de Çeşme Kaymakamlıklarına atanmıştır. 1917 yılına kadar bu görevini sürdüren Hilmi Uran, aynı yıl Mülkiye Müfettişliği… Okumaya devam et Hilmi Uran Kimdir?

Yayım tarihi
Biyografiler olarak sınıflandırılmış