Tahsin Banguoğlu Kimdir? Kısaca Hayatı

   
Akademisyen, dilbilimci ve siyasetçidir. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi‘nde Türk dili doçentliği yapmış, Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışmalarında etkin olarak çalışmıştır. Ana Hatlarıyla Türk Grameri isimli bir eseri bulunan Günaltay aynı zamanda Türk Dil Kurumu başkanlığı yaptı.
Bilim adamlığının yanı sıra siyaset sahnesinde de rol alan Günaltay, Bingöl Milletvekilliği, 1948 – 50 yılları arasında II. Hasan Saka ve Şemsettin Günaltay hükümetlerinde ise Milli eğitim bakanlığı yapmıştır. 
İmam Hatip Okullarının ve Ankara İlahiyat Fakültesinin açılması ile okullarda din derslerinin başlaması onun Milli Eğitim Bakanlığı döneminde yaşanan önemli gelişmelerdir. 

 

Aynı zamanda halkevlerinin de başkanlığını yapan Banguoğlu, 1961 Askeri müdahalesinin ardından oluşturulan kurucu meclise Edirne Senatörü olarak seçilmiştir.
1966 yılında CHP içinde gelişen ortanın solu politikasına karşı çıkan Banguoğlu, bu tarihte CHP’den ayrılmış; 1970 yılında ise Yeni Türkiye Partisi adıyla kurulan partinin genel başkanlığını yapmaya başlamıştır.

 

Görüş ve Önerileriniz İçin