Siyaset (Politika) Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Arapça bir kelime olan Siyaset, köken itibariyle “at eğitimi” demektir.   At bakıcısı anlamına gelen “seyis” kelimesiyle aynı kökten gelmiş olup; eş anlamlısı, Politika kelimesidir.   Günlük dilde siyasetle aynı anlamda kullanılan politika kelimesi , Antik Yunancadaki “polis” yani “şehir” kelimesinden gelmekte olup, kelime anlamı itibariyle şehir yönetimi demektir.   Bu bağlamda siyaset ve politika… Okumaya devam et Siyaset (Politika) Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Demokrasi Nedir? Demokrasi Çeşitleri Nelerdir?

Demokrasi Nedir? Demokrasinin Kısaca Tanımı   Demokrasi kelimesi eski Yunan dilinde ‘halk’ anlamına gelen demos ve ‘güç, yönetim, iktidar’ gibi anlamlara gelen kratos sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş; Halkın gücü ve iktidarı anlamına gelen bir sözcüktür. Anlamının da işaret ettiği üzere, demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran başlıca özelliği, yönetimin kararlarından etkilenen halka yönetime katılım hakkı… Okumaya devam et Demokrasi Nedir? Demokrasi Çeşitleri Nelerdir?

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Müzakereci Demokrasi Nedir?

Müzakereci demokrasi anlayışı, Liberal demokratik sistemin eleştirisine dayanan ve alternatif bir model olarak öne sürülen yaklaşımlardan biridir. İlk olarak Joseph Beseette tarafından kullanılan Müzakereci Demokrasi kavramı, John Rawls, Jürgen Habermas ve Seyla Benhabib gibi düşünürlerin görüşleriyle geliştirilmiştir.   Müzakereci demokrasi kuramında, liberal demokrasi kavramı, seçmenleri seçimler aracılığıyla kategorik bir onay mekanizmasına indirgediği ve siyaset oluşturma… Okumaya devam et Müzakereci Demokrasi Nedir?

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Radikal Demokrasi Nedir?

Postmodern döneme ait bir yaklaşım olan Radikal Demokrasi kavramı, temsilî liberal demokrasi uygulamalarının devlet ve toplum ilişkilerinde bir meşruiyet krizi yarattığı varsayımından hareketle bunun aşılması gerektiğini savunur. Bunu aşmak için yapılacak şey ise demokrasinin derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.   Radikal demokrasi, özgürlük ve eşitliğe dayalı liberal demokrasi anlayışına farklılığı da eklemleyerek demokrasinin tanımını genişletir. Çoğulculuğa vurgu… Okumaya devam et Radikal Demokrasi Nedir?

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış

Siyaset, Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

  Siyaset   Siyaset esasen Arapça kökenli bir sözcük olup “at eğitimi” anlamına gelmektedir. Yunanca kökenli “politika” ise “polis” yani kent devleti anlamından türetilen ve devlete ait işler anlamına gelen bir sözcüktür. Siyaset ve politikanın bugünkü anlamı ise kısaca ülke, devlet ve insan yönetimi olarak ifade edilebilir.   Siyaset Bilimi   Siyaset Bilimini farklı türden… Okumaya devam et Siyaset, Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Yayım tarihi
Siyaset Bilimi olarak sınıflandırılmış