Kısaca İkinci Körfez Savaşı ve Irak’ta Saddam Hüseyin Döneminin Sona Ermesi

Irak Savaşı ya da İkinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaş, 20 Mart 2003’te başladı.

 

Amerikan güçlerinin 9 Nisan 2003 tarihinde, Bağdat’a girmesiyle Saddam Hüseyin’in Irak’taki 24 yıllık iktidarı son buldu.

 

Amerikan İşgali oldukça kolay bir şekilde gerçekleşmiş, ancak Irak’ta uzun yıllar sürecek zor bir yapılanma sürecini başlatmıştı.

 

Saddam’ın sonunu getiren bu savaş, İkinci Körfez Savaşı olarak adlandırıldı. Ancak Saddam’ın yıkılışına giden süreç Birinci Körfez Savaşı’na ve hatta Irak-İran Savaşı’na kadar götürülebilir.

 

Saddam Hüseyin, Irak-İran Savaşı’nın sonucunda sayısı yaklaşık bir milyonu bulan ordusu bölgenin en güçlü askeri mevcutlarından birine sahipti. Ancak bölgenin en çok dış borca sahip ülkesi de Irak’tı.

 

Bu borçların büyük bölümü Kuveyt’ten alınmıştı. Ancak Saddam yönetimi, bu borçları geri ödemeye yanaşmıyor, üstüne üstlük, Kuveyt’in Irak’ın bir parçası olduğunu savunuyordu.

 

Nihayet beklenen oldu ve Irak kuvvetleri 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etmeye başladılar. Ortadoğu’nun önemli petrol ihracatçılarından olan Kuveyt’in Irak tarafından işgal edilmesi uluslararası kamuoyunu hemen harekete geçirdi.

 

Bunun üzerine Saddam Hüseyin, arkasında ateşe verilmiş yüzlerce petrol kuyusunu bırakarak, Kuveyt’i boşaltmak zorunda kaldı.

 

Saddam Hüseyin, Kuveyt’te uğradığı bu yenilgi üzerine ülke içindeki durumunu güçlendirme yoluna gitti. Irak’ın Kuzeyinde yaşayan Kürtler ile Güneyinde yaşayan Şii Arapların ayaklanmalarını sert bir biçimde bastırdı.

 

 

Saddam’ın Kuzey Irak’taki operasyonları Türkiye’ye yönelik büyük bir Kürt göçüne sebep olurken; BM kararıyla 36. Paralel‘in kuzeyi yasak bölge ilan edildi. İngiliz, Fransız ve Amerikan askerlerinden oluşan bir kuvvet “Çekiç Güç” adıyla bölgenin güvenliğini sağlamaya başladı.

 

Bu hamle, Irak devletini ciddi bir bölünme tehlikesi ile karşı karşıya getirdi.

 

Amerikan uçakları, uçuşa yasak bölgeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Bağdat’ı sık sık bombalamaya başladı.

 

Nihayet, 11 Eylül 2001’de New York’ta ikiz kulelere yapılan saldırılar Saddam Hüseyin için sonun başlangıcı oldu.

 

Amerika bu saldırılar sonucunda, Saddam Hüseyin’i teröre destek vermekle suçladı. Üstelik Irak’ın elinde kitle imha silahları olduğundan söz etmeye başladı.

 

Birleşmiş Milletler Doğrulama ve Teftiş Komisyonu, Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu konusunda somut bir veriye ulaşamadı. Ancak buna rağmen Amerika, Irak’ı suçlamaya devam etti ve bu bahaneyle, 20 Mart 2003‘te Irak’ı işgal etmeye başladı.

 

Amerikan ordusu, kısa bir süre sonra 9 Nisan 2003‘te Bağdat’a girdi ve Saddam’ın 24 yıllık iktidarına son verdi.

 

Saddam Hüseyin, 14 Aralık 2003’de Tikrit’te bir depoda yakalandı.

 

Yakalandıktan üç yıl sonra “insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı” idama mahkûm edildi.

 

Saddam’ın cezası 30 Aralık 2006 günü infaz edildi. O gün, Kurban Bayramının ilk günüydü ve Saddam’ın idam görüntüleri, Irak televizyonu aracılığıyla dünyaya servis edildi.

 

 

Irak’ta Amerikan işgaline neden olarak gösterilen kitle imha silahları hiçbir zaman bulunamadı.

 

Ayrıca Saddam’ın devrilmesiyle Irak’a demokrasi ve huzur geleceği beklentisi, kısa zaman içinde boşa çıktı. Irak’ta dini ve etnik çatışmalar hız kazandı.

 

Amerikan askeri varlığına yönelik saldırılarda 2008 yılına kadar 400’den fazla Amerikan askeri öldü.

 

Ölen Iraklıların sayısı ise milyonları buldu, milyonlarca insan yer değiştirdi, yine milyonlarca Iraklı göçmen ve mülteci durumuna düştü.

 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ise güçlü bir özerklik kazandı. Özellikle Musul ve Kerkük bölgesi petrollerinin kontrolü ve kullanımı konusunda merkezi yönetim ile sert bir çıkar çatışmasına girdi ve bu durum Irak’ın bölünme sürecini hızlandırdı.

 

Amerika’nın Irak’ı işgali 15 Aralık 2011’de resmen sona erdi. İkinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan bu savaş sonrasında Irak, her türlü dış etkiye açık, sınırlarını koruyamayan, askerî gücü zayıf, siyasal istikrarsızlıklar ve iç karışıklıklar dolu bir ülke haline geldi.

 

Görüş ve Önerileriniz İçin