Balfour Deklarasyonu Kısaca Nedir?

Balfour Deklarasyonu, İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında Dışişleri Bakanı Lord Balfour nezdinde, Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını desteklediğini açıklamasıdır.

 

Chaim Weizmann önderliğindeki Siyonist hareket, Filistin’de bir Yahudi ülkesi kurulması için Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve ABD hükümetleriyle sürekli bir ilişki içerisinde olmuştur.

 

Nihayet bu doğrultuda yapılan görüşmeler 2 Kasım 1917’de sonuç vermiş ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Balfour, Yahudi Lord Rothschild’e gönderdiği mektupta, hükümetinin Yahudi Siyonist isteklerini sempatiyle karşıladığını açıklamıştır.

 

Bu mektuba göre İngiltere, Filistin’deki Yahudi olmayan toplumların medeni ve dinsel haklarına ve başka herhangi bir ülkedeki Yahudilerin yararlandıkları haklara ve siyasal statüye zarar verecek hiçbir şey yapılmaması koşuluyla, Yahudi halkı için Filistin’de ulusal bir yurt kurulması adına her türlü kolaylığın sağlayacağını ilan etmiştir.

Böylece, Balfour Deklarasyonu denilen bu mektupla, Filistin’ e, Yahudilere ulusal bir yurt kurmaları vaadinde bulunularak, bugüne dek sürecek olan sorunların temeli atılmıştır.

Görüş ve Önerileriniz İçin