Milat İsa’nın Gerçek Doğum Tarihi mıdır?

Milat, bilindiği gibi, Hz. İsa’nın doğduğu yıl olarak ortaya atılan tarihtir.

 

Ancak günümüzde Hz. İsa’nın Milattan Önce 4 veya 6. yılda doğduğu kabul edilmektedir. Araştırmacılar, bu bilgiyi İncillerde geçen bilgilere dayandırmaktadır. 

 

Örneğin Luka İncili’ne göre İsa’nın, Roma’nın Suriye ve Yudea eyaletlerindeki ilk nüfus sayımı sırasında doğduğu söylenir. Bu sayımın MÖ 6. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

 

Matta İncili’ne göre ise İsa, Yudea Kralı Büyük Herod zamanında dünyaya gelmiştir.  Bu kral ise gerçekte MÖ 4. yüzyıl da  ölmüştür.

 

İsa’nın hangi gün doğduğu konusu da tartışmalıdır. 25 Aralık tarihi genel olarak kabul görse de bunun doğruluğu son derece şüphelidir. Romalılar Mithras (Mitra) adlı tanrının doğum gününü 25 Aralık’ı kutlarlardı.

 

Hz. İsa’nın doğum günü olarak bu tarihin kutlanmaya başlanması MS 4. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ancak bu, sadece batıdaki Hristiyanlar arasında geçerliydi.

 

Doğuda Hz. İsa’nın doğum günü olarak 6 Ocak olarak kutlanıyordu.

 

İsa’nın doğumunu ekim ayı olarak gösteren kaynaklar da bulunmaktadır.

 

 

 Sonuç olarak,

İsa’nın doğumu hakkında kesin bir bilgi yoktur. İsa’nın doğumuyla ilgili olarak ortaya atılan bütün bu tarihler ise MS 75 yılında kaleme alınmaya başlayan Yeni Ahit kitaplarının yazarları tarafından ortaya atılmış iddialardır. 

Görüş ve Önerileriniz İçin