Reform Nedir?

Bu yazımızda kısaca “Reform Nedir?” sorusuna cevap vermeye çalışacak; Reform sürecinin nerede başladığı nedenleri ve sonuçları gibi konular üzerinde duracağız.

 

Rönesans‘ın kaynağının İtalya olması gibi Reformun kaynağı da Almanya’dır.

 

Ulusal dillerin ortaya çıkması, İncil’in Latince’den Almanca’ya tercüme edilmesi ve matbaa sayesinde İncil’e ulaşan insan sayısının artması gibi nedenler Hristiyanlığın kilise tarafından tahrif edilmiş olabileceği gerçeğini gün yüzüne çıkardı. 

 

Üstelik din adamlarının yaşayışlarının, insanlara önerdikleri kanaatkârlığın tersine lüks içinde olması da kiliseye olan tepkileri arttıran başlıca nedenlerden bir diğeriydi. 

 

Kiliseye karşı başlayan bu tepki yine bir din adamının şahsında simgeleşti ve onunla anılır oldu. Bu din adamının ismi Martin Luther’di.

 

Kilisenin günah satın almasının yani endüljansın din dışı bir uygulama olduğunu belirterek kiliseye karşı isyan bayrağını çeken Luther, ayrıca insan ve Tanrı arasında kilise gibi aracı bir kurumun bulunamayacağını belirterek geniş bir taraftar kitlesine sahip oldu.

 

Luther’in bu görüşleri Katolik Kilisesi tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmış ve yasaklanmış olsa da birçok insan bu yasağı tanımadı. Bu yasağı tanımayanlar, “protesto edenler” anlamına gelen Protestanlık mezhebini kurdular.

 

Böylece Latin Avrupa merkezli Katolikliğin dışında Kuzey Avrupa’da bir Protestanlık mezhebi kurulmuş oldu. 

 

İtalya’da eski Yunan’a dönüş olarak ortaya çıkan Rönesans hareketine benzer şekilde, Reform’da özellikle Almanya merkezli Kuzey Avrupa coğrafyasında Hristiyanlığın özüne dönüş süreci olarak ortaya çıktı.

 

Ancak ilerleyen süreçte dinin dünyevileştirilmesi, bir başka ifadeyle sekülerleştirilmesi sürecine dönüştü. 

Görüş ve Önerileriniz İçin