Evrim Teorisi Basitçe ve Özetle Nedir?

Evrim kuramı, insanın ve öteki canlıların yeryüzünde ortaya çıkışıyla ilgili olarak ortaya atılan iki temel görüşten biridir. Diğer görüş insanların tanrı tarafından yaratıldığını kabul eden ve dinsel inanca dayanan görüştür.

 

Dinsel inanç bir ön kabulden kaynaklandığı için kanıtlanmasına ve bilimsel olarak değerlendirilmesine gerek yoktur.

İnsanın ve öteki canlıların ortaya çıkışıyla ilgili olarak ortaya konan bilimsel yaklaşım Evrim Kuramıdır.

 

Evrim Kuramı, dünya üstünde yaşamın nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği, insanın diğer türlerden nasıl ayrıldığı ve hangi aşamalardan geçerek bugünkü şekline oluştuğu gibi konuları bilimsel olarak inceler.

 

Evrim Kuramı Charles Darwin tarafından geliştirilmiştir.

 

Darwin’den önce de evrime ilişkin görüşler olmakla birlikte, bu görüşleri bir kuram çerçevesinde toparlayan ve geliştiren isim Darwin olduğu için Evrim Kuramı onun ismiyle anılır.

 

Evrim kuramı özetle şunu söyler:

 

  • Tüm canlılar ortak bir atadan gelir,

 

  • Ortak bir atadan gelen bu canlılar doğal ayıklanma ve en iyinin hayatta kalmasına bağlı bir evrim süreci sayesinde dallara ayrılır ve bugünkü şekillerine ulaşır.

 

  • Evrim nihayete ermiş, bitmiş bir süreç değil sürekli yaşanan ve yaşanacak bir süreçtir.

 

 

Evrim Kuramı yukarıdaki bu iddialarını sadece savunmakla kalmamış, bu iddiaları desteklemek üzere çeşitli fosillerle kanıtlar da sağlamıştır. Çünkü kanıtlanamayan bir bilimsel kuram, geçerliliğini kaybedecek ve yerine başka kuram ya da kuramlara terk edecektir.

 

Bu nedenle evrim kuramını savunanlar sürekli olarak yeni kanıtlar ortaya koymak zorundadır. Bu bağlamda evrim kuramına ilişkin günümüze dek pek çok kanıt ortaya konulmuş olmakla beraber, bu kanıtlar evrim kuramını bilimsel bir kanun (Yer çekimi kanunu gibi) olarak kabul edilebilecek bir noktaya henüz getirememişlerdir.

 

Görüş ve Önerileriniz İçin