Türk Müziğinin Avrupa Müziğine Etkisi

Avrupalı birçok besteci, mehterden, mehterin çalgılarından ve ritmik özelliklerinden etkilenerek, bu etkileri bestelerine yansıtmıştır. Avrupa müziğinde “Alla Turca” adı verilen bir müzik akımının ortaya çıkması da yine bu etkinin bir sonucudur.

Osmanlı’nın gönderdiği elçilerin, beraberinde bir mehter orkestrası bulundurmaları ve bu orkestraların, Avrupa’da halka açık konserler vermeler, mehter müziğinin Avrupa’daki saray çevrelerinin yanı sıra, Avrupa halkı arasında da bilinip dinlenmesini sağlamıştır.

Johann Michael Haydn (Yohan Mikayel Haydın diye okunur), Ludwig Van Beethoven ve Wolfrang Amadeus Mozart Türk müziğinden etkilenen önemli bestecilere örnek olarak verilebilir.

Örneğin Johann Michael Haydn’ın Türk Süiti, Türk müzik kültüründen etkilenerek yazdığı eserlerindendir. Yine Ludwig Van Beethoven da Atina Harabeleri adlı eserinin bir bölümü olan Derviş Korosu’nu, Mevlevi ayininden esinlenerek bestelemiştir. Aynı eserine Maria Alla Turca adlı bir bölüm de eklemiştir.

Türk müziğinden en fazla etkilenen Avrupalı besteci ise hiç şüphesiz Wolfgang Amadeus Mozart’tır. Bestecinin eserlerinden, Türk Konçertosu olarak da bilinen 5. Keman Konçertosu’nun üçüncü bölümü ile Türk müziği etkisinin daha belirgin yansıtıldığı Do Majör Piyano Sonat’ının Alla Turca başlığını taşıyan final bölümü sonradan Türk Marşı adını almıştır.

Görüş ve Önerileriniz İçin