Kitsch Nedir?

 

Almanca kökenli olan kitsch (kiç diye okunur.) sözcüğü, çirkin ve zevksiz anlamına gelir. Sanatsal anlamda ise Kitsch sözcüğü, sanat değeri olmayan şeylere verilen sanatsal değer anlamında kullanılır.

 

Bu sözcüğün ortaya çıkmasına neden olan tarihsel süreç şöyle özetlenebilir:

 

Aristokrasi ve kilisenin sanattaki rolünün Modernleşme ve Fransız Devrimi gibi tarihsel süreçlerden sonra azalmış ve bu kesimin elinde bulunan sanat eserleri ulusal müzelerde gösterilmeye başlanmıştır.

 

Ayrıca yine bu dönemde ortaya çıkan yeni orta sınıf burjuva, kültürel ihtiyacını karşılama gereksinimi içindedir.

 

Bu gelişmeler, kültürel tüketime de bir demokratikleşme getirmiş; güzel sanatlar ve kültür herkesin erişebileceği bir ortamda yer almaya başlamıştır.

 

Ayrıca fabrika üretimi sayesinde var olan her eserin baskı veya mekanik üretme yöntemiyle kopyalanarak çoğaltılabilmesi, eserlerin tekilliğini kaldırmış ve bu eserleri herkes için ulaşılabilir kılmıştır.

 

Bu süreç sonucunda, Turistik seyahatlere gidemeyenler için o yerlerin kartpostalları basılmış, Venedik’e gezmeye gidenler gidemeyen komşularına gondol bibloları hediye etmeye başlamış, müzelerdeki heykellerin küçük boyutta reprodüksiyonları yapılarak, var olan kültürel eserler kopyalanarak çoğaltılmış ve herkesin evine girebilir hale gelmiştir.

 

Doğrudan doğruya göze hitap ederek çabuk, kısa ve geçici duygular oluşturan bu eserler, kendinden sonra başka sanatsal oluşumlara olanak sağlamamaktadır.

 

Genel olarak sosyal ve ekonomik hareketliliğin olduğu toplumlarda görülen kitsch eserler, daha çok yeni zenginlerin ve alt sosyal grupların zevkine hitap etmektedir.

Görüş ve Önerileriniz İçin