Türk Kelimesinin Anlamı Nedir? Kısaca Türk, Türkmen ve Türkiye Kelimeleri

Türk kelimesinin ne anlama geldiği konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.

 

Bazı bilim adamları Türk kelimesinin türemiş, yaratılmış, doğmuş anlamına gelen “törü-mek” fiilinden geldiğini kabul ederler.

 

Ziya Gökalp’e göre Türk adı, töre (yazılı olmayan kanun) kökünden gelmekte olup, anlamı töre sahibi demektir.

 

Fransız oryantalist ve Türkolog J. P. Roux ise Türk adının güçlü ya da güçlüler anlamına geldiğini belirtir.

 

 

“Türkmen” adı ise İslamiyet’i kabul eden Oğuzlara verilen isimdir.

 

Karluklardan ayrılan “Türkmen” adlı bir topluluğun İslamiyet’i kabul eden ilk Türkler olması, İslamiyet’i kabul eden diğer Oğuz boylarına da Türkmen denilmesine neden olmuştur.

 

Türkmen adı Selçuklular ve Osmanlılar döneminde daha çok konar-göçer Türkler için kullanılmıştır.

 

Devletler düzeyinde baktığımızda ise Türk kelimesi ilk olarak Göktürk Devleti’nin adı içinde yer almıştır.

 

Günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Devletlerinin isimlerinde Türk adı yer almaktadır.

 

Yer anlamında “Türkiye” adını ilk olarak Bizans kaynakları Orta Asya için kullanmışlardır. Ancak II. Haçlı Seferinden itibaren Avrupalılar, Anadolu’ya Türklerin yaşadığı yer anlamında “Türkiye” demeye başlamışlardır.

 

Türk adına tarihte ilk defa Göktürk Kitabeleri’nde rastlanır.

 

Türk kelimesi Çin kaynaklarında “T’u-kue” Bizans kaynaklarında “Turkoi” veya “Turkos‘, Rus kaynaklarında ise “Torky” veya “Torci” olarak geçer.  

 

Kelime Arapça ve Farsça metinlerde “Türk” olarak geçmekte olup, kelimenin çoğulu yani “Türkler” ifadesi Arapçada “Etrak”, Farsça’da “Türkan” dır.

Bu makale işinize yaradı mı?
[Total: 4 Average: 5]