Fetret Devri Kısaca Nedir?

Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’nda yenilgiye uğraması ve Yıldırım Beyazıt’ın Timur tarafından esir edilmesinin ardından bir taht kavgasının içine düşmüştür.

 

Yıldırım Bayezid’in dört oğlu yani dört şehzadesi arasında 1402 yılında başlayan bu taht kavgası,  Çelebi Mehmet’in 1413 yılında iktidara tam anlamıyla hâkim olmasına kadar geçen 11 yıllık dönemi kapsar ve FETRET DEVRİ olarak adlandırılır.

 

Ankara Savaşı’nda Osmanlı’yı yenilgiye uğratan Timur, Anadolu’yu fethetmeye kalkışmamıştır. Zira Timur’un esas hedefi ileride kendisine rakip olabilecek büyük bir Osmanlı Devleti’nin oluşmasını engellemektir. Bu amaçla, Ankara Savaşı’nı kazanmasının ardından Anadolu Beylerine topraklarını geri vermiş ve bu suretle Osmanlı’nın büyük ölçüde kurmuş olduğu Anadolu Türk birliğini parçalamıştır.

 

Yıldırım Beyazid’ın dört oğlu da Timur’un bu politikasını uygun düşecek biçimde hareket etmiştir. Beyazid’in oğullarından Süleyman Çelebi Edirne’de, İsa Çelebi Bursa’da, Mehmet Çelebi Amasya’da, Musa Çelebi ise Balıkesir’de hükümranlıklarını ilan etmişlerdir.

 

Oğullar arasında yaşanan ilk mücadele İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında gerçekleşmiştir. Bu mücadeleden başarıyla ayrılan Musa Çelebi, Balıkesir’in ardından Bursa’da da hükümdarlığını ilan etmiş, ardından Edirne üzerine yürüyerek Süleyman Çelebi’yi de yenmiştir. Ancak başkent Edirne’de bulunan devlet adamları tarafından desteklenmeyen ve kabul görmeyen Musa Çelebi, Mehmet Çelebiye yenilmiştir.

 

Böylece Mehmet Çelebi, Musa Çelebiyi bertaraf etmek suretiyle 1413 yılında tek başına Osmanlı tahtına oturmuş ve 5. Osmanlı Padişahı I. Mehmet olarak ülkede birliği yeniden sağlamıştır.

 

Osmanlı Devleti, Fetret Devri denen bu kargaşa döneminde, Anadolu’da siyasal birliğini kaybederken Rumeli’de herhangi bir ciddi ayaklanmayla karşılaşmamış; Eflak hariç ciddi bir toprak kaybına uğramamıştır. Bunun durumun sebepleri şunlardır:

 

  • Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda benimsemiş olduğu, hoşgörü ve adalete dayanan yönetim politikası,

 

  • Uygulanan toprak sistemi ile bölgede gelir ve refah artışı yaşanması,

 

  • Timur’un Osmanlı ordusunu tamamen imha edememiş olması,

 

  • Halkın asayiş ve güvenlik açısından sorun yaşamaması,

 

  • Avrupa’da Yüzyıl Savaşları (1337–1453) nedeniyle büyük bir kargaşa döneminin hâkim olması

 

  • Balkanların İskân politikası sayesinde önemli ölçüde Türkleştirilmiş olması.

 

Çelebi Mehmet’in 1410 yılında Manisa ve çevresinde bulunan Saruhanoğulları Beyliğine son vermesi ve İstanbul’un Çelebi Musa tarafından 1411 yılında kuşatılması dönemin diğer önemli özellikleridir. Yani Osmanlı Devleti Fetret Devri olarak adlandırılan dönemde de İstanbul’u kuşatmış ve bir beyliği hâkimiyeti altına alarak Anadolu Türk Siyasal birliğini kurmaya çalışmıştır.

 

Bu makale işinize yaradı mı?
[Total: 2 Average: 5]