Paleolitik Dönem Kısaca Nedir? 13 Maddede Paleolitik Çağın Özeti

1) Eski Taş Çağı anlamına gelen Paleolitik Çağ kavramı Yunanca “palois” yani eski ve “lithos” yani taş kelimelerinin birleştirilmesiyle, ilk kez Arkeolog John Lubbock tarafından 1865 yılında kullanılmıştır.

 

2) Bu çağa Kaba Taş Devri ve Yontma Taş Devri de denir.

3) Dönemin taş çağı olarak adlandırılmasının nedeni, insanlığın bu dönemde taştan yapılan basit araçlar kullanmaya başlaması nedeniyledir.

4) Paleolitik dönem, insanlığın en uzun dönemidir. Yaklaşık 2.6 milyon yıl önce başlamış ve milattan önce 10.000 de sona ermiştir. Dolayısıyla Paleolitik dönem, insanlık tarihinin yaklaşık %99’unu oluşturur.

 

5) Paleolitik dönenmde üç insan türü yaşamıştır: Homoerectus, Neanderthel ve nihayet günümüz insanı Homosapiens. Dolayısıyla Paleolitik dönem için günümüzdeki anlamıyla insanın ilk ortaya çıktığı dönem ya da insanlaşmanın başladığı dönem diyebiliriz.

 

6) Paleolitik dönem, insanlığın taş kullanarak kesmek, kazmak ya da silah olarak kullanmak üzere çeşitli aletler yapmasıyla başlar. Daha sonra taşın yanı sıra bu dönemde; deniz kabuğu, ağaç, kemik ve deri gibi materyallerde çeşitli ilkel aletlerin yapımında kullanılmıştır.

 

7) Paleolitik dönem boyunca küçük gruplar halinde yaşayan insanlar bitki toplamak ve hayvan avlamak suretiyle beslenmişlerdir. Bu nedenle bu döneme, avcı-toplayıcı dönem de denir.

 

8) Paleolitik Çağ boyunca yaşayan insan grupları genelde göçebedir. Değişen iklim koşulları nedeniyle bir yerden başka bir yere sürekli göç etmek zorunda kalmışlardır. Avladıkları hayvan sürülerinin göçlerini takip etmek zorunda olmaları da göçer yaşamalarının bir diğer nedenidir.

 

9) Paleolitik dönem, iklim koşullarında büyük değişimlerin yaşandığı bir çağdır. Bu dönem boyunca dört büyük buzul çağı yaşanmıştır. Buzul çağları sırasında deniz ve okyanuslar donduğundan kıtalar birbiriyle birleşmiş ve insanlık ilk ortaya çıktığı yer olan Afrika’dan farklı kıtalara yayılmaya başlamıştır. Yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı bu dönemde insanlığın Afrika’dan Asya’ya ve hatta Kuzey Amerika ve Avusturalya’ya yayıldığı düşünülmektedir.

10) İnsanlar, pişirmek ve ısınmak için ateşten nasıl yararlanmaları gerektiğini de yine bu çağda öğrenmişlerdir.

 

11) Mağaralara çeşitli hayvan resimleri yapmak gibi sanatsal ve dinsel diyebileceğimiz bir takım davranışların ilk örneklerine de yine Paleolitik çağda rastlanmıştır.

 

12) Paleolitik dönem ile ilgili olarak son belirtmemiz gereken nokta, tüm dönemlerde olduğu gibi bu döneminde bütün dünyada aynı anda başlayıp aynı anda bitmediğidir. Dünyanın bazı yerlerinde bu dönem daha uzun yıllar devam ederken, bazı yerlerinde daha erken son bulmuştur. Dolayısıyla yukarıda verilen tarihler ve özellikler genel itibariyle verilmiş olup, yerel ölçekte ufak değişiklikler gösterebilir.

 

13) Paleolitik çağ, tarımın ortaya çıkması ve insanlığın yerleşik hayata geçmeye başlamasıyla son bulmuş ve yerini neolitik çağa bırakmıştır.

 

 

Görüş ve Önerileriniz İçin