Mezolitik Çağ Nedir? Döneme İlişkin Kısa Bilgi

Paleolitik Dönem ile yerleşik düzen ve tarımsal üretim ekonomisinin gerçekleştiği Neolitik Dönem (Cilalı Taş Devri) arasındaki geçişi hazırlayan ara döneme, Mezolitik Dönem ya da Mezolitik Çağ denir.

 

Mezolitik kelimesi, mesos orta ve lithos taş anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşmuş olup, Türkçe’ye “Orta Taş Devri” olarak çevrilmiştir.

 Bu dönem ayrıca bazı arkeologlar tarafından  “Epipaleolitik Dönem” olarak da adlandırılır.

Mezolitik çağ, genellikle “Paleolitik Dönemin” bir devamı sayılmakla birlikte, neolitik dönemde ortaya çıkacak bazı gelişmelerin ilk nüveleri, ilk eğilimleri bu dönemde görülmeye başladığından, ayrı bir isimlendirme altında değerlendirilmektedir.

 

Mezolitik Çağ’da Paleolitik dönem boyunca yaşanan buzul çağlarının sona ermesiyle birlikte, iklim ısınmaya başlamış ve bu iklime uygun yeni bir ekolojik ortam, yeni bitki ve hayvan türleri ortaya çıkmıştır.

 

Böylece insanlar, buzulların erimesiyle genişleyen sulak alanların etrafında yerleşmeye başlamış, doğada yabani olarak yetişen tahıllar biçilmiş ve öğütme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

 

Dolayısıyla insanlık tarihinde tarıma ait ilk izlere, mezolitik dönemde rastlanmıştır ve bu dönem, tarımın ortaya çıktığı neolitik çağ için bir hazırlık evresidir.

 

Ancak bu dönemde de avcılık ve toplayıcılık insanlığın temel faaliyet alanı olmaya devam etmiştir.

 

Yaşama biçiminin Paleolitik Çağ’dan önemli bir değişkenlik göstermediği Mezolitik Çağ’ın en özgün buluntuları, mikrolit olarak tanımlanan küçük taş aletler olmuştur. Bu aletler, paleolitik dönemde yapılan aletlere nispetle daha ayrıntılı ve daha ince işçilik gerektiren aletlerdir.


Genelde çakmak taşı ve obsidyenden yapılan bu taş aletler içinde çeşitli kazıcı ve delici aletler bulunmakta olup, bu aletler genellikle avcılık faaliyetlerinde silah olarak kullanılmıştır.

 

Ayrıca kemik işçiliğin bir önceki döneme göre gelişme gösterdiğine ve seramik işçiliğinin de yine ilk olarak bu çağda ortaya çıktığına dair bulgular vardır.

 

Ülkemizde yapılan arkeolojik kazılarda; Toroslar’ın güneyi  ile Marmara Bölgesi ve Orta Karadeniz’de bu döneme ait buluntulara rastlanmıştır.  

One Response

  1. Anonim Haziran 20, 2021

Görüş ve Önerileriniz İçin