Fethi Okyar Kimdir?

Fethi Okyar, bugünkü Makedonya sınırları içerisinde yer alan Pirlepe kentinde doğdu. 1904’te Harp Akademisini bitirdi. Selanik’teki 3. Orduda görev yaptığı sırada İttihat ve Terakki Cemiyetine girdi. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1908 yılında Paris askeri ataşeliğine atandı.

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarına katılan Fethi Okyar, 1911’deki Meclis-i Mebusan ara seçimlerinde Manastır milletvekili olarak meclise girdi. Ancak 1913’te Sofya’ya büyükelçi olarak atandı. 1917 seçimlerinde ise bu kez İstanbul milletvekili olarak Meclis-i Mebusan’a girdi ve Dahiliye nazırı oldu. 1918’de Mondros Mütarekesi‘nin imzalanmasının ardından Mustafa Kemal’le birlikte İstanbul’da Minber adlı bir gazete yayınladı.

1919 yılında diğer İttihat ve Terakki yöneticileriyle birlikte Malta’ya sürgün edilen Fethi Okyar, 1921’de serbest bırakılmasının ardından Ankara’ya giderek milli mücadeleye katıldı. Cumhuriyetin ilanından önce iki ay kadar başbakanlık görevinde bulundu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte meclis başkanlığı görevine getirildi. 1924 Kasım ile 1925 Martı arasında tekrar başbakanlık yaptı. Fakat 1925 yılı Mart ayında çıkan Şeyh Sait İsyanı sırasında istifa ederek Başbakanlık görevini İsmet İnönü’ye bıraktı. Ardından Paris büyükelçiliğine atandı ve 1930 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

1930 yılında Atatürk’ün yönlendirmeleriyle Serbest Cumhuriyet Fırkası‘nı kurdu. Ancak bu parti, ülkedeki bazı gerici kesimlerin cesaretlenmesine yol açınca 17 Kasım 1930’da partiyi feshetmek zorunda kaldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanmasının ardından tekrar büyükelçilik görevine dönen Fethi Okyar, 1934 yılında Londra Büyükelçiliği’ne atandı.

1939 yılına gelindiğinde ise tekrar milletvekili seçilerek meclise girdi. Mart 1941’e kadar Refik Saydam hükümetinde adalet bakanlığı yaptı. Bu Fethi Okyar’ın son siyasi göreviydi. Ekonomide liberal uygulamaları savunmasıyla tanınan Fethi Okyar, 7 Mayıs 1943’te İstanbul’da vefat etti.