Dinlerin Coğrafi Dağılımları

İslam:

İslamiyet miladi 7. yüzyıl başlarında Hz. Muhammed’e vahy edilen dinin adıdır. Günümüzde Suudi Arabistan sınırları içerisinde yer alan Mekke’de ortaya çıkmıştır.
Müslümanlar, günümüzde başta Ortadoğu olmak üzere, Afrika’da, Asya’da, Avrupa’nın bazı kesimlerinde ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşamaktadır.
Müslümanlar günümüzde yaklaşık olarak 1,5 milyar nüfusa sahiptir.

Yahudilik:

Yahudilik, milattan önce 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
Tarihleri boyunca birçok kez sürgün edilen Yahudiler, bugün başta İsrail olmak üzere Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerinde dağınık vaziyette yaşamaktadırlar.
Günümüzde 20 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır.

 

Hristiyanlık:

MS 1. yüzyılda Filistin’de ortaya çıkmıştır.
Hristiyanlık, günümüzde yaşayan dinlerin nüfus bakımından en büyük olanıdır.
Avrupa’nın coğrafi keşiflerle birlikte başlattığı sömürgecilik faaliyetleri, Hristiyanlığın geniş bir coğrafyaya yayılmasını kolaylaştırmıştır.
Hristiyanlığın en yaygın olduğu bölge Avrupa olmakla birlikte; Kuzey Amerika’nın çok büyük bir kısmı, Güney Amerika’nın kıyı kesimleri ve Avustralya’nın büyük çoğunluğu Hristiyan nüfustan oluşmaktadır.
Bunun dışında Afrika ve Asya’da da önemli bir Hristiyan nüfus bulunmaktadır.
Günümüzde Hristiyanlar yaklaşık 2.2 milyar nüfusa sahiptir.

Hinduizm:

Dünyada en çok mensubu bulunan dinlerden bir diğeri ise Hinduizm’dir. 
Dünyanın en fazla nüfusa sahip ikinci ülkesi olan Hindistan’da, nüfusunun % 80’i Hindudur.
Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Endonezya’da Hindular bulunmaktadır. Hindular 700 milyon civarındadır.

Budizm:

MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
Yayılmacı bir karaktere sahip olan Budizm, günümüzde Hindistan, Çin, Tayland, Japonya, Burma (Myanmar), Seylan, Vietnam, Singapur, Tayvan, Tibet, Kore gibi Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde yer almaktadır.
Sayıları 500 milyon civarındadır.

Sihizm:

MS 15. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
Günümüzde Sihlerin büyük çoğunluğu Hindistan’ın Penjab bölgesinde yaşamaktadır.
Sayıları 25 milyon civarındadır.

Konfüçyanizm:

MÖ 6. yüzyılda Çin’de ortaya çıkan Konfüçyanizm 1912 yılına kadar Çin’in resmi dini olmuştur.
Büyük bir kısmı Çin’de olmak üzere, Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya’da 350 milyon civarında Konfüçyanist yaşamaktadır.

Taoizm:

MÖ 6. yüzyılda Çin’de ortaya çıkmıştır.
Büyük çoğunluğu Çin’de olmak üzere, Tayvan, Hong Kong, Kore, Japonya ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde yaklaşık 20 milyon Taoist yaşamaktadır.

Mecusilik:

MÖ 6. yüzyılda İran’da ortaya çıkmıştır.
Mensuplarının büyük çoğunluğu İran’da ve Hindistan’ın Bombay bölgesinde, geri kalanı ise Afganistan, ABD, Kanada ve Azerbaycan’da yaşamaktadır.
Sayıları 150 bin civarındadır.

Görüş ve Önerileriniz İçin