Kısaca Mısır Piramitleri: Özellikleri, Neden ve Nasıl Yapıldıkları

Dünyanın diğer noktalarında da benzer türde yapılara rastlansa da Piramit denildiğinde, akla hiç şüphe yok ki, ilk olarak Mısır Piramitleri gelir.

 

Dünyanın en etkileyici yapıtlarından biri olan Mısır piramitleri hala ayakta olup, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmekte ve Antik Mısır medeniyetinin muhteşem tarihine etkileyici bir bakış sunmaktadır.

 

Göz alıcı anıtsal mimarileriyle ve yapıldığı dönemden kaynaklı anlaşılması güç özellikleriyle piramitler, Antik Mısır medeniyetinin güç ve zenginliğini net bir şekilde simgelemektedirler.

 

İrili ufaklı toplam 138 piramitten oluşan Mısır Piramitlerinin en büyük ve en etkileyici olanı Keops Piramidi, yani diğer adıyla Büyük Gize Piramididir (diğer Gize Piramitleri, Kefren ve Mikerinos Piramitleridir).

 

Günümüzden yaklaşık 4500 yıl önce Firavun Keops (Khufu) adına inşa edilen bu piramit, antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapıt olmasıyla da önemli bir özelliğe sahiptir.

 

Ayrıca Keops piramidi 145 metreyi bulan uzunluğuyla, tarihin uzunca bir döneminde dünyanın en uzun yapısı olarak kalmıştır. Nitekim Antik dünyadan günümüze ulaşan en büyük yapıt olan Keops Piramidi, günümüzde de uzaydan bakıldığında görülebilen nadir yapılardan biri olma özelliğini sürdürmektedir.

 

Piramitlerin nasıl ve kimler tarafından inşa edildiği konusu arkeologlar tarafından günümüzde de tartışılmaya devam eden önemli bir konudur.

 

Genel kabul edilen görüşe göre, piramit inşaatlarında binlerce köle çalıştırılmıştır.

 

Örneğin bilim adamları Keops Piramidinin en az 20 bin kişi tarafından 23 yılda inşa edildiğini düşünmektedir. Bu nedenle firavunların neredeyse tahta geçer geçmez, kendileri için piramit yaptırmaya başladıkları varsayılmaktadır.

 

Bu konudaki diğer bir görüş ise, piramitlerin yerli mısırlılar tarafından yapıldığıdır.

 

Piramit çevresinde bulunan insan iskeletlerinin yerli mısırlılara ait olduğundan hareket eden bu görüşe göre, piramitler normal zamanda çiftçilikle uğraşan ancak ziraat işlerinin yoğun olmadığı dönemlerde piramitlerin inşasında çalışan Mısırlılar tarafından inşa edilmiştir.

 

Hiçbir makinanın olmadığı bir zamanda yapılan piramitler, binlerce insanın ortak çabasıyla ve sadece tekerlek ve kaldıraç yardımıyla inşa edilmiştir.

 

İnşaatta çalışan insanlar devasa taş parçalarını sürükleyerek taşımak ve bunları üst üste bir kule yapar gibi yığmak suretiyle piramitleri inşa etmişlerdir.

 

Peki Piramitlerin yapılış amacı nedir?

 

Piramitler, firavunlar için yapılan “anıt mezarlar” dır ve yapılış amaçları dönemin dinsel inançlarıyla yakından ilişkilidir.

 

Şöyle ki, Antik Mısırdaki dinsel inançlara göre, bir insan öldüğünde ruhu vücudunu terk ederdi.

 

Ancak ruhun geri döneceği ve vücudu tekrar kullanacağı düşünüldüğünden, ölen bedenin toprak olup gitmesine müsaade edilmezdi.

 

Bu nedenden dolayı cesetler mumyalanarak saklanır ve bir taş tabutun içine konulur ve kayaların içine oyulan mezarlara yerleştirilirdi.

 

Ayrıca ruhun geri döndüğünde kullanması için kişi eşyalarıyla (yiyecek, mobilya, giyecek, hazine vs.) birlikte gömülürdü.

 

Piramitler de Firavunlar için aynı işlevi görmekteydi.

 

Ancak Firavunların hem kral olarak güçlü konumları hem de yarı insan yarı tanrı sayılmış olmaları, onlar için böylesine görkemli mezarların yapılmasının yolunu açtı.

 

Nitekim Mısırlılar için her firavun, Güneş Tanrısı Ra’nın çocuğu iken; Tanrılardan bazıları da (örneğin Osiris, Isis, Anubis gibi) bir zamanlar Mısır’da egemenlik sürmüş firavunlardır.

 

Piramitlerle ilgili olarak belirtilmesi gereken son bir nokta, firavunların buralara değerli eşyalarıyla birlikte konulmasından dolayı, piramitlerin hırsızların ve yağmacılar açık hedefi haline gelmiş olmasıdır.

 

Bu nedenle piramitler, tarihsel süreç içerisinde neredeyse tamamen yağmalanmış ve boşaltılmış sadece mimari özellikleriyle ön plana çıkmaya başlamıştır.k

Görüş ve Önerileriniz İçin