İbni Batuta Kimdir? Kısaca Hayatı ve Seyahatnamesi

İbni Batuta’nın Seyahatnamesi ve Önemi

 

Bu yazıda, 1304 ve 1369 yılları arasında yaşamış ünlü Faslı seyyah İbn-i Batuta’nın hayatı ve seyahatnamesi hakkında kısa bilgiler vereceğiz.

 

Dünya tarihinin en büyük seyyahlarından biri olarak kabul edilen Faslı Seyyah İbn-i Batuta, 29 yıl süren ve Çin‘den İspanya’ya kadar yaklaşık 130 bin kilometreyi bulan seyahatleri boyunca İslam dünyasının ve çevresinin büyük bir bölümünü gezmiştir.

 

İbn-i Batuta, bu seyahatleri boyunca edindiği izlenimlerini ve anılarını Rihletü İbni Batuta yani “İbn-i Batuta’nın Yolculuğu” anlamına gelen seyahatnamesinde toplamıştır. Bugün sayısız dile çevrilen bu eser, dünya tarihinin en önemli seyahatnamelerinden biri olarak sayılmakta ve sayısız tarihsel araştırma ve incelemeye kaynaklık etmektedir.

İbn-i Batuta’nın seyahatnamesi Anadolu ve Türk tarihi açısından da oldukça önemlidir. Çünkü onun seyahatnamesinde Anadolu şehirleri de oldukça önemli bir yer tutar. Bu nedenle, Rihle 14. yüzyıl Anadolusu için de değerli bir kaynaktır.

 

Antalya, Burdur, Eğridir, Denizli, Tavas, Muğla, Bursa, Amasya, Kayseri ve Sivas gibi şehirler İbni Batuta’nın gezdiği ve Rihle adlı seyahatnamesinde yer verdiği bazı Anadolu şehirlerdir. Örneğin Bursa’da Orhan Beyle görüşmüş ve seyahatnamesinde ondan “Türkmen hükümdarlarının en ulusu” olarak bahsetmiştir. Yine ahilik hakkında da önemli bilgiler vermiştir. Ayrıca Bizans dönemi İstanbul’unu ziyaret eden İbn-i Batuta, seyahatnamesinde oradaki yaşama da değinmiştir.

İbni Batuta’nın Hayatı

 

İbn-i Batuta Fas’ın Tanca şehrinde 1304 yılında doğdu.

 

Gerçek adı Şerafettin Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Batuta olan İbn-i Batuta, tüccar ve zengin bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi ve iyi bir eğitim gördü.

 

Özellikle Maliki mezhebi ve İslam şeriatı üzerine dersler alan İbn-i Batuta, birçok İslam ülkesinde kadı olarak görev yaptı.

 

21 yaşına geldiğinde Hacca gitmeye karar veren İbn-i Batuta, dönemin şartları nedeniyle oldukça uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalmıştır.

 

Bu yolculuk boyunca Tunus, İskenderiye, Kahire, Şam ve Kudüs gibi şehirlerden geçerek Mekke’ye ulaşan İbn-i Batuta’nın yolculuğu yaklaşık bir buçuk yıl sürmüştür.

Ancak İbn-i Batuta, bu uzun yolculuk boyunca geçirdiği deneyimlerden ve gördüğü yerlerden o kadar etkilenmiştir ki, seyahat etmek onda adeta bir tutku haline gelmiştir.

 

Bu nedenle Fas’a geri dönmeyerek seyahatine devam eden İbn-i Batuta’nın bu seyahati yaklaşık 28 yıl sürmüştür.

 

İbn-i Batuta, günümüz ülke sınırları dikkate alındığında 44 farklı ülkeye seyahatler yapmıştır. Bu ülkeler arasında Irak, İran, Suriye, Somali, Tanzanya, Türkiye, Kırım, Hindistan, Çin, İspanya ve Mali gibi ülkeler vardır.


Batuta, seyahatleri boyunca birkaç kez evlenmiş olmasına ve hatta bu evliliklerden çocukları olmasına rağmen seyahat etmekten vazgeçmemiş ve yolculuğa devam etmiştir.

 

İbn-i Batuta – Kilometre Taşları – TRT Okul

 

Nihayet 1354 yılında Fas’a dönen İbni Batuta, seyahatleri boyunca edindiği izlenimleri ve yaşadıklarını, Fas emiri tarafından kendisine gönderilen Muhammed İbn Cüzac’a anlatarak, Rihle adlı eserini yazdırdı.

 

İbni Batuta seyahatnamesini yazdırmasının ardından ülkesi Fas’tan ayrılmadı ve 1369 yılındaki ölümüne kadar burada kadılık yaptı.

One Response

  1. Anonim Aralık 6, 2022

Görüş ve Önerileriniz İçin