Barbarossa Harekatı Nedir? Nedenleri ve Sonuçlarıyla Barbarossa Harekatı

Almanya, 1941 yılında Sovyetler Birliği ile daha önce imzalamış olduğu Dostluk ve İttifak Antlaşmasını bozarak, Sovyet Rusya üzerine büyük bir taarruz gerçekleştirdi.

Barbarossa Harekâtı olarak adlandırılan bu harekâtın birçok nedeni olmakla birlikte, harekatın en önemli nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

 

  • Hitler’in Sovyet komünizmini yok etmek isteyen bir Bolşevik karşıtı olması,

 

  • Yahudilerin Komünizmin kuruculuğunu ve öncülüğünü yaptığını düşünmesi,

 

  • Sovyetler Birliği’nin, Almanların hayat sahası içinde bulunan Balkanlar ve Boğazlara doğru yayılma isteği,

 

  • Sovyetler Birliği yenilirse, İngilizlerin Almanya’nın isteklerini kabul ederek, Almanya’yla antlaşmaya yanaşacağı düşüncesi,

 

  • Finlandiya’da başarısızlığa uğrayan Sovyetlerin, Almanya karşısında kolayca yenileceği düşüncesi,

 

  • Almanya’nın birçok hammadde kaynağını Sovyetlerden alması nedeniyle, bu ülkedeki doğal kaynakları ele geçirmek istemesi.

 

 

Almanya’nın 3 milyon askerle başlattığı bu ani saldırıda Sovyet ordusu, ilk etapta geri çekilmek ve geriye çekilirken de Almanların kullanabileceği her şeyi yok etmek zorunda kalmıştır.

 

Kısa süre içerisinde Stalingrat, Leningrat ve Moskova yakınlarına kadar ilerleyen Almanlar, Sovyetlerin en önemli tarım ve sanayi alanlarını işgal etmişlerdir.

Ancak Barbarossa Harekâtı;

  • Planlanandan geç başlatılmış olması,
  • Kışın erken bastırmış olması ve
  • Savaşın kolay kazanılacağı düşüncesi nedeniyle yeterli hazırlık yapılmamış olması nedeniyle bir süre sonra sıkıntıya girdi. 

 

Hâlbuki Almanlar, Fransa’da olduğu gibi kısa bir süre içerisinde başarının geleceğini ve Sovyet Rusya’nın teslim olacağını düşünmüştü.

Ancak öyle olmadı.

 

1941 de başlatılan harekât, 1942’ye kadar sürdü. Almanya’nın Stalingrat çevresinde yoğunlaştırdığı saldırılar başarısızlıkla sonuçlanmaya başladı.

 

Alman General  Friedrich Paulus, bu başarısızlıklar sonucunda savaşın kazanılamayacağını anlamıştı. Ancak Hitler’in ısrarı üzerine savaşı devam ettirmek zorunda kaldı.

 

Bu savaşta büyük bir ordu ve onlarca generalini kaybeden Almanya, nihayetinde Rus Kızıl Ordusu tarafından püskürtüldü.

 

Barbarossa Harekatı, İkinci Dünya Savaşı tarihi açısından oldukça önemli bir dönüm noktası oldu. Almanya bu savaşta büyük bir ordu gücünü kaybetti.

 

Almanya’nın bu savaşı kaybetmesinde Doğu Avrupa’da işgal ettiği ülkelerde halka karşı uyguladığı aşırı baskı ve Sovyet halklarının çeteler kurarak işgallere karşı direnmesi oldukça etkili oldu.  

 

Görüş ve Önerileriniz İçin