Tarih Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarih bölümü dersleri üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilmekle birlikte, birçok tarih bölümünde hemen hemen benzer içerikteki derslere rastlanabilmektedir.

 

Bu dersler genel olarak o üniversitede bulunan anabilim dalları ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarıyla ilişkilidir. Ülkemiz üniversitelerinin tarih bölümleri incelendiğinde, tarih bölümlerinin genelde altı anabilim dalından oluştuğu görülmektedir. Bu ana bilim dalları şunlardır:

-Eskiçağ Tarihi

-Genel Türk Tarihi

-Ortaçağ Tarihi

-Yakınçağ Tarihi

-Yeniçağ Tarihi

-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

Tarih bölümü dersleri de işte bu saydığımız anabilim dalları çerçevesinde şekillenmektedir. Buradan hareketle “Tarih bölümünde hangi dersler vardır?” ya da “Tarih bölümünde hangi dersler görülür?” tarzındaki sorulara şu cevabı verebiliriz:

Tarih bölümünde genel olarak şu dersler verilir:

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

-Tarih Metodu

-Bilimsel Araştırma Teknikleri

-İslam Öncesi Türk Tarihi

-Orta Asya Türk Tarihi

-İlk Müslüman Türk Devletleri

-İslam Devletleri ve Medeniyeti Tarihi

-Selçuklu Tarihi

-Roma ve Bizans Tarihi

-Osmanlı Tarihi

-Osmanlı İktisat Tarihi

-Osmanlıca

-Osmanlı Modernleşme Tarihi

-Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi

-Bilim Tarihi

-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

-Türk Düşünce Tarihi

-Türk İktisat Tarihi

-Yakınçağ Avrupa Tarihi

-Çağdaş Dünya Tarihi

-Türk Dış Politikası,

-Siyasi Tarih,

-Modern Ortadoğu Tarihi,

-Tarih Felsefesi

-Sosyoloji

Yukarıda saydığımız bu dersler, ülkemizdeki hemen hemen bütün tarih bölümlerinde okutulan derslerdir. Ancak, üniversitelerin sahip olduğu öğretim üyesi profili o üniversitenin ders programının belirlenmesinde oldukça etkili olmaktadır. Örneğin bir üniversitede “Çin tarihi” üzerine çalışmalar yapan bir öğretim üyesi bulunmaktaysa o üniversitede “Çin Tarihi” üzerine bir ders okutulması olasıdır.

 

Bu nedenle bazı üniversitelerde, SSCB Tarihi, Moğol İmparatorluğu Tarihi, Balkan Tarihi gibi daha spesifik derslere rastlanabilmektedir.

Bazı üniversitelerin tarih bölümü ders programlarına aşağıdaki linklerden ulaşarak inceleyebilirsiniz:


Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Dersleri için:

http://bbs.ankara.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=1618&bot=215

 

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Dersleri için:

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/dersprogram/?id=1146&yil=2018

 

Boğaziçi Tarih Bölümü Dersleri için:

https://hist.boun.edu.tr/tr/content/lisans-dersleri

 

ODTÜ Tarih Bölümü Dersleri İçin:

http://hist.metu.edu.tr/node35-1

 

HACETTEPE Tarih Bölümü Dersleri için:

http://www.history.hacettepe.edu.tr/2017_2018_guz_donemlisans_progr.pdf

 

Marmara Tarih Bölümü Dersleri İçin:

http://tar.fef.marmara.edu.tr/lisans-programi/ders-icerikleri/

 

Dokuz Eylül Tarih Bölümü Dersleri İçin:

http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2017-2018/tr/bolum_9091_tr.html

 

Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Dersleri için:

https://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/tarih/bolum_dersleri/tr

 

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Görüş ve Önerileriniz İçin