Maastricht Kriterleri Nedir?

Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu aşamalarda izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bu politikaların uygulanması için gerekli kurumsal değişiklikler Hollanda’nın Maastricht kentinde imzalanan Maastricht Antlaşması ile düzenlenmiştir.

 

Bu düzenlemeler çerçevesinde, ekonomik ve parasal birliğin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların kaldırılabilmesi için, “Maastricht Kriterleri” olarak adlandırılan ölçütler kabul edilmiş ve bu ölçütlere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir.

 

Söz konusu ölçütler şunlardır:

 

– Her bir üyenin yıllık ortalama enflasyon oranı, en düşük yıllık enflasyona sahip üç üye devletin enflasyon ortalamasını en fazla 1,5 puan geçebilecektir.

 

– Üye devletlerin bütçe açığı oranı, gayri safi yurt içi hasılasının yani bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerinin % 3’ünü aşmaması gerekir.

 

– Üye devletlerin kamu borçlarının, gayri safi yurt içi hasılalarının % 60’ını geçmemesi gerekir.

 

– Üye devletlerin uzun vadeli faiz oranları, en düşük orana sahip üç üye devletin faiz oranlarını en fazla 2 puan aşabilir.

 

– Son olarak üye devletlerin ulusal paraları, Avrupa Döviz Kuru mekanizmasının izin verdiği normal dalgalanma sınırları içinde kalmak zorundadır.

Görüş ve Önerileriniz İçin