Leonarda Da Vinci Kısaca Kimdir? Bilime ve Teknolojiye Katkıları, İcatları Nelerdir?

Leonardo Da Vinci Rönesans döneminin üç büyük isminden biridir (diğerleri Michelangelo ve Raffaello). Bilimin ve sanatın pek çok alanında ortaya koymuş olduğu, çağının ötesindeki düşünce, buluş ve yapıtlarıyla tanınır.

 

1452 yılında Floransa yakınlarındaki Vinci’de doğmuş, 1519 yılında Fransa’da ölmüştür. 67 yıllık yaşamında resim, müzik, heykel gibi sanat alanlarındaki üstün yeteneklerinin yanı sıra fizik, biyoloji, jeoloji, anatomi, mimarlık ve mühendislik gibi alanlardaki buluşlarıyla da çağının ötesinde bir insan olduğunu kanıtlamıştır.

 

Özellikle Mona Lisa, Son Akşam Yemeği, Kayalıklar Bakiresi gibi tablolarıyla dünya tarihine damgasını vuran Leonardo Da Vinci’nin ressam kimliği o kadar ön plana çıkmıştır ki, onun bilimsel ve teknolojik alanda yaptığı çalışmalara gölge düşürmüştür. Oysa bunlarda oldukça önemli ve yaşadığı dönem için devrim sayılabilecek çalışmalardır. 

 

Leonardo Da Vinci çok büyük bir ressamdır ama aynı zamanda ressamdan başka her şeydir de. Bu özelliğiyle yaşamın hemen hemen her alanıyla ilgili olan “Rönesans insanı” tipini en yetkin biçimde temsil etmiştir. 

 

Matematik, mühendislik ve mekanik alanlarındaki bilgisiyle, ancak 20. Yüzyılda gerçekleştirilebilecek olan birçok teknolojik yeniliği, daha o zamanlardan görmüş ve keşfetmiştir. İnsan anatomisi üzerinde edindiği eşsiz bilgi ise onun Anatomi bilimine büyük katkılar yapmasını sağlamıştır.

 

 

Leonardo Da Vinci’nin bilimsel alanda yaptığı katkıların bazılarını maddeler halinde sıralayacak olursak;

 

  • Ölü hayvan ve insanlar üzerinde yaptığı otopsi incelemeleriyle vücuttaki çeşitli organların, kemik, kas, sinir ve damarların dağılımlarını ve büyüklüklerini saptamıştır. Ayrıca bunların ayrıntılı çizimlerini yaparak anatomiye önemli katkılarda bulunmuştur.

 

  • Kanın işlevi ve damarlardaki hareketi üzerine çalışmalar yapmıştır.

 

  • Çeşitli uçak, helikopter, paraşüt, matbaa, dokuma tezgâhı gibi mekanik uygulamalar gerçekleştirmiştir.

 

  • Buharla çalışan top, tank, mancınık gibi savaş araçları tasarlamıştır.

 

  • Gemilerin ve rüzgârın hızını ölçebilen bir araç geliştirmiştir.

 

  • Dağlarda rastlanan bazı fosillerin deniz hayvanlarına ait olduğunu saptamış ve yer kabuğunun hareketlerini bir zamanlar deniz altında bulunan kara parçalarının zamanla su üstüne yükselmeleriyle açıklamıştır.

 

  • Haliç üzerine bir köprü yaptırmak isteyen Osmanlı padişahı II. Beyazid’in isteğini duymuş, bunun üzerine tasarladığı projeyi bir mektupla padişaha bildirmiştir.

 

 

Görüş ve Önerileriniz İçin