Kast Sistemi Nedir? Kısaca Hint Kast Sistemi ve Özellikleri

Kast Sistemi, klasik örneği Hindistan’da görülen ve doğum temelinde ortaya çıkan sosyal tabakalaşma sistemine verilen isimdir.

 

Kast sisteminde, kişinin içine doğduğu kast, gelecekteki yaşamını belirler. Kişilerin başka bir kasta geçmeleri mümkün değildir.

 

Kastlar arasındaki farklılıklar keskin ve belirgindir.

 

Her birey ait olduğu kasta göre, doğumundan ölümüne dek belirli ayrıcalıklara, görevlere, hak ve sorumluluklara sahiptir.

 

Kast sistemi içerisinde bulunan kastlar en yukarıdan en aşağıya şöyle sıralanabilir:

 

  1. Brahman (Rahipler)
  2. Kshatriyas (Savaşçı, asker, şef, soylular)
  3. Vaishya (Tüccar, çiftçi ve zanaatkârlar)
  4. Sudra (Köylüler ve hizmetkârlar)

 

Ayrıca her kast kendi içinde de alt gruplara ayrılır ve bu grupların her birinin diğerine göre rütbe sıralaması vardır.

 

Sudralar kast sisteminin en altında yer almakla birlikte, toplumdaki en alt sınıf değildir. En alt sınıf, kast sistemine dahi alınmayan paryalardır

 

Kast sisteminde, kast üyeleri sadece birbirleriyle evlenebilir. Başka kasttan kişilerin birbirleriyle evlenmeleri yasaktır.

Hindistan’daki kast sisteminin en temel nedeni, Hindu dinidir. Karma öğretisine dayanan Hinduizm’de insan sürekli olarak yeniden doğar.

 

Hinduizm’de insan, tanrı tarafından yaratılmamıştır. İnsanın ruhu ebediyen var olmuştur ve olacaktır.
Hinduizm üç temel inanca dayanır. Bunlar;

 

  1. Yeniden doğuş,
  2. Doğru ibadet ve davranış,
  3. Kader.

Doğru davranışın ise iki şartı bulunur:

 

  • Brahmanlara saygılı olmak,
  • Kendi kastına özgü görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

 

Bu inanış çerçevesinde her birey kendi kastını benimsemeli ve kastının gereklerini yerine getirmelidir.

 

Çünkü birey, kastına uygun davranışlarda bulunması halinde bundan sonraki yaşamında daha üst bir kastta doğabilir.

 

Ancak tam tersine, bir kişi kastının görev ve sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınırsa, bundan sonraki yaşamında cezalandırılarak daha alt bir kastta doğacaktır.

 

Dolayısıyla Hinduizm’in inanç sistemi içerisinde birey, kendi konumunu sorgulamadan kastını kabul etmeli ve yaşamını bu kastın gereklerine göre sürdürmelidir. Basitleştirecek olursak, kast sistemi yeryüzündeki bir cennet ya da cehennem olarak değerlendirilebilir.

Görüş ve Önerileriniz İçin