Kamu Yönetimi Nedir?

 

Kavram Olarak Kamu Yönetimi

Kamu yönetimi nedir? sorusuna çeşitli cevaplar verilmiştir.

 

Bu cevapların her biri Kamu Yönetimi’nin çeşitli yönlerini ortaya koymaktadır. Bu açıdan Kamu yönetimi kavramının temel de dört yönü bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlar;

– İşlev Yönünden Kamu Yönetimi,

– Yapı Yönünden Kamu Yönetimi,

– Akademik Bir Disiplin Olarak Kamu Yönetimi ve

– Bir Meslek Olarak Kamu Yönetimi kavramlarıdır.

 

Kamu Yönetimi kavramını işlevsel yönden ele aldığımızda kamu yönetimi kavramı;

 

Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretimini; kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri; yasaları ve idari düzenlemeleri uygulamakla ilgili süreçleri ve kamu personelinin eylem ve işlemlerini ifade eder.

 

Kamu Yönetimi kavramını yapısal bir kavram olarak ele aldığımızda ise kamu yönetimi kavramı, devletin yürütmeye ilişkin kolunun örgütsel görünümünü yansıtır.

 

Şöyle ki, her devlet, yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek amacıyla ulusal ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu örgütler, kamu politikası kararlarını ve yasaları uygulamakla görevlidir.

 

Özetle, kamu yönetimi kavramının yapısal yönü, siyasi organların yürütmeye ilişkin kolunu yani yürütmeye ilişkin örgütlenmesini ifade eder.

 

 

Kamu Yönetimi kavramının bir diğer yönü akademik bir disiplini ifade eden yönüdür.

 

Bu anlamda Kamu yönetimi,kamusal sorunların çözümünde ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde çeşitli bilimsel disiplinlerden yararlanan akademik bir disiplindir.

 

Kamu yönetimi disiplini, kamu yönetimiyle ilgili düşünceleri, yapıları, politikaları ve tekniklerini inceler; kamu politikalarının oluşturulması, yürütülmesi ve kamu kurumlarının yönetimi ile ilgili eğitim ve öğretim verir. Bunların daha iyi anlaşılarak geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

 

Kamu Yönetimi disiplini, kamu kurumlarının işleyişini etkileyen siyasal, sosyal, kültürel ve yasal çevreyi de inceleme konusu edindiğinden diğer bazı disiplinlerle de yakın temas hâlindedir. Bu anlamda Kamu yönetimi, Siyaset Bilimi’nden Sosyoloji’ye, İşletme Bilimi’nden Hukuk’a kadar çeşitli disiplinlerin kendisiyle ilgili konularını kapsayan, onlardan yararlanan ve bir anlamda onların bir kesişim kümesini ifade eden bir disiplindir.

 

Kamu yönetimi kavramının ifade etmemiz gereken son yönü ise onun bir akademik disiplin olduğu kadar aynı zamanda bir meslekte olduğudur.

 

Bu anlamda, Kamu politikalarını oluşturan, bunların uygulanmasında, planlamasında, örgütlemesinde, yönlendirme, koordinasyon, denetim, sevk ve idaresinde eylem ve işlemleriyle idareci olarak görev yapan kişiler de kamu yöneticisi olarak nitelendirilirler ve kamu yönetimi mesleğini icra ederler.

 

Kamu Yönetimi ve Üniversite Eğitimi

 

Son olarak Kamu Yönetimini bir üniversite bölümü olarak değerlendirirsek,

 

Türkiye’de birçok üniversitede “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” ya da “Siyaset Bilimi” gibi bölümler bulunmaktadır.

 

 

Ancak bu üniversitelerin fazla sayıda olması, bölüm kontenjanlarının yüksek olması gibi nedenlerle Türkiye’de “Kamu Yönetimi” bölümü okumanın iş imkanları açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtmek gerekir. Birkaç önemli üniversite dışında bu bölümü okumanın, insanın genel kültür düzeyini, bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmak dışında herhangi bir artısı yoktur.

Bu elbette önemli bir artıdır ancak maddi imkanları kısıtlı olan ve mezun olduktan sonra kısa sürede iş bulup çalışmak zorunda olan insanlar için büyük zorlukları da beraberinde getirecektir.

 

Kamu Yönetimi Bölümü sizlere özel sektörün gerektirdiği herhangi bir yetkinliği sağlayamaz. Bu nedenle Kamu Yönetimi okuduğunuz için asla tercih sebebi olmazsınız. Kamu Sektöründe çalışmak içinse ya önemli “referans” lara sahip olmanız, ya da 100 binlerce kişinin girdiği KPSS sınavında çok ama çok iyi puanlar elde etmeniz gerekir. Bunun belki senelerce aynı sınavlara girmeniz, sayısız mülakattan elenmeniz gerekebilir.