17 Ağustos Depremi ve Ekonomik Sonuçları

17 Ağustos Depremi, Marmara Bölgesi’nde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve Richter ölçeğine göre şiddeti 7,4 olarak ölçülen depremdir.

 

Etki alanı itibarıyla ise Türkiye’nin en büyük depremidir.

 

 

Resmi kayıtlara göre 17 bin 479 kişi bu deprem sırasında hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi de yaralanmıştır.

 

Hasarlı bina sayısı, 90 bin civarındadır.

 

17 Ağustos Depremi’nin Türkiye’de meydana gelen daha önceki depremlerden en önemli farkı, kaybedilen çok sayıda insan yanında, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerini vurmuş olmasıdır.

 

Deprem bu özelliğiyle, Türkiye ekonomisine önemli bir darbe indirmiştir.

 

Depremin hemen ardından yayımlanan 8 Eylül 1999 tarihli DPT raporuna göre Marmara Depremi, Türkiye nüfusunun yüzde 23lük bir bölümünü oluşturan bölgede etkili olmuş; Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 6’si, depremden en ağır şekilde etkilenerek, can kayıplarına ve ağır maddi hasara uğramıştır.

 

 

Depremin en yoğun biçimde etkilediği ve Deprem Bölgesi olarak nitelenen İzmit, Sakarya ve Yalova, toplam GSMH içinde yüzde 6,3; sanayi katma değeri içinde ise yüzde 13,1’lik paya sahiptir.

 

 

Bölgenin; petrol arıtımı, petro-kimya, tekstil hammaddeleri, metal ana sanayi ve motorlu kara taşıtları yapım, montaj ve onarımı ve lastik sanayiinde önemli bir ağırlığı vardır.

 

Ayrıca Deprem Bölgesinin kişi başına gelir düzeyi de Türkiye ortalamasının hayli üzerindedir. Bu açıdan bakıldığında bölge, tüketim talebi açısından önemli bir paya sahiptir.

 

Sonuç olarak Depremin Türkiye ekonomisi açısından oldukça olumsuz sonuçları olmuştur. 

 

Devlet Planlama Teşkilatı’na göre Marmara Depremi’nin Türkiye için 15-19 milyar dolar civarındadır.  

 

Yurttaşların depreme ilişkin kayıplarının karşılanmasında bütçe içi kaynaklara başvurulmuştur.

 

Depremden zarar görenler için kamu bankalarına olan mevcut borçlarının, ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz olmak üzere 3 yıl ertelenmesi ve düşük faizli işletme ve yatırım kredisi açılması kararlaştırılmıştır.

 

Görüş ve Önerileriniz İçin