İlk Muhalefet Partisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin Kuruluşu

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 17 Kasım 1924’te Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy gibi isimler tarafından kurulmuştur. TCF sadece yedi ay gibi kısa bir süre ayakta kalabilmiş ve Şeyh Sait İsyanı’nın ardından kapatılmıştır. Verdiğimiz bu kısa ön bilginin ardından şimdi Terakkiperver Fırka hakkında daha ayrıntılı bilgiler verelim.  Paşalar Komplosu 1923 seçimlerinin ardından oluşturulan ikinci mecliste muhalefet, başından beri hiç eksik olmamıştır. 1923’te ikisi dışında tümü Müdafaai Hukuk adayları olarak seçilen ve Halk Fırkası içinde yer alan milletvekillerinden bir bölümü zamanla bu partiden istifa etmişler ve bunların bir bölümü 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla bir muhalefet partisi kurmuşlardır. … Okumaya devam et İlk Muhalefet Partisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin Kuruluşu