Egyptian, Father, Husband, I design and develop #WordPress themes & plugins, founder of @tielabs

Blog.

 • Mevlana Moğol Ajanı mı?

  Moğolların en bilinen özelliklerinden birisi -kulağa biraz galip gelse de- dinsel hoşgörüleridir.   Egemenlik kurdukları toplumlarda dinsel inançlara müdahalede bulunmamışlar, din adamlarının tartışmalarını ilgiyle takip etmişler, onları vergiden muaf tutmuşlar ve ibadetlerini tam bir özgürlük içinde yapmalarına izin vermişlerdir.   Hatta daha da ileri giderek zamanla bu dinleri benimsemişlerdir. İslamiyet’i kabul eden Altın Orda hükümdarı Berke Han ve İlhanlı Hükümdarı Gazan Han, buna birer örnektir.   Moğolların Anadolu’da Mevlâna ile kurdukları ilişki ise onların dinsel…

 • Cengiz Han ve Moğollar Türk Mü?

  Moğollar ve Türkler tarihsel ve kültürel olarak birbirlerinden oldukça etkilenen ve aynı dil ailesine mensup olan iki ayrı etnik topluluktur.     Moğolların Türk olduklarını ispatlamaya yönelik bazı iddalar ortaya atılmıştır. Ancak bu iddialar, hemen hemen aynı coğrafyada yaşayan ve benzer kültürel unsurları paylaşan iki ayrı ulusun, bazı tarihi kaynaklarda birlikte zikredilmesinden kaynaklıdır.   Moğollar ve Türkler arasındaki ilişki, benzer coğrafyalarda yaşamaları ve zaman zaman birbirleri üzerinde kurdukları egemenliklerle ilgilidir.   Özellikle Hunlar’dan itibaren Moğollar…

 • Sokollu Mehmet Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı, Projeleri ve Başarıları

  Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamı olan Sokollu Mehmet Paşa, gerek Osmanlı Devleti’nin zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi gerek askeri ve siyasi icraatları, gerekse de “Don-Volga Kanal Projesi” gibi vizyoner projeleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri olarak kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilk olarak Osmanlı Donanmasının Kaptan-ı Deryalığına getirilen Sokullu Mehmet Paşa, ardından Kanuni Sultan Süleyman’ın son yıllarında sadrazamlık makamına getirilmiştir. Bu makamı, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde de koruyarak toplam 14 yıl (1565-1579) Osmanlı…

 • Yetki Genişliği İlkesi Nedir?

  Merkezi idarenin (devlet idaresinin) taşra teşkilatının başında yer alan amirlerin yani valilerin merkeze danışmaksızın ve merkezden emir ve talimat beklemeksizin, merkez adına karar alabilme yetkilerine Yetki Genişliği denir. Yetki Genişliği ilkesinin amacı, merkezden yönetimin doğurduğu bazı sakıncaları ortadan kaldırmak ve sisteme belli oranda hız ve etkinlik kazandırabilmektir.  Bu bağlamda Türk Kamu Yönetimi açısından bakacak olursak; T.C. Anayasasının 126. maddesinde illerin idaresinin yetki genişliği esasına dayandığı belirtilmiştir. Bu maddeye göre yetki genişliği ilkesi, valilerin merkezden emir…

 • Genel Hatlarıyla Durumsallık Yaklaşımı Nedir?

  Durumsallık Yaklaşımı, her yer ve zamanda geçerli en iyi bir organizasyon yapısı ve yönetim ilkesi olmadığını, bunların şartlara bağlı değişkenler olduğunu savunan yönetim bilimi yaklaşımıdır. Klasik ve neo-klasik örgüt kuramlarının en iyi örgütlenme ilkeleri ve en iyi örgüt yapısı konusundaki görüşlerinin yetersizliğine vurgu yapan Durumsallık Yaklaşımına göre örgütler, değişken çevresel koşullara uyum sağlayabilen açık sistemlerdir. En iyi örgüt biçimi, çevreye, teknolojik yapılara, örgütün büyüklüğüne, insan faktörüne, çalışanların beceri ve yeteneğine ya da örgütün yaptığı işin…

Contact me.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
Başa dön tuşu