Egyptian, Father, Husband, I design and develop #WordPress themes & plugins, founder of @tielabs

Blog.

 • Bakunin Kimdir? Kısaca Bakunin ve Anarşizm Düşüncesi

  Bakunin, 1814 – 1876 yılları arasında yaşamış ünlü Anarşist düşünürdür. Tam adı, Mihail Aleksandroviç Bakunin olup, en önemli eseri “Devlet ve Anarşi” dir.   Bakunin’de Özgürlük, Eşitlik ve Adalet Kavramları   Kendisini “fanatik bir özgürlük aşığı” olarak nitelendiren Bakunin’e göre insanlar için en temel ahlaki ilke, özgürlüktür.   Gerçeğin kriterini insanın aklı, adaletin tek temelinin ise insanın vicdanı olduğunu savunan Bakunin, özgürlüğü toplumsal düzenin kaynağı olarak ilan eder.   Bakunin’e göre özgürlük, kendi mantıkları ve…

 • Aristokrasi Kısaca Nedir? Tanımı ve Tarihsel Özellikleri

  Aristokrasi kavramı, siyasal düşünceler tarihi içerisinde değerlendirildiğinde monarşik ve demokratik yönetim biçimlerinin karşısında yer alan ve az sayıdaki en iyilerin, yani seçkinlerin yönetimini savunan idare biçimidir.   Köklerini ilkçağ Antik Yunan Felsefesi içinde yer alan Platon ve Aristoteles’ten alır.   İngilizce’de aristocracy; Fransızca’da aristocratie, Almanca’da ise aristocratie olarak bilinen kavramın kökeni Yunanca “aristokratia” kelimesidir.   “Aristos” yani “en iyi” ve “Kratia” yani “güç” ya da “iktidar” kelimelerinden türemiş olup, kelime anlamı itibariyle “en iyilerin iktidarı”…

 • Hipotez Nedir? Kısaca Tanımı ve Özellikleri

  Hipotezin Tanımı ve Hipotez Örnekleri Belli bir bilimsel problemin çözümüne yönelik olarak ortaya konulan tahmin ya da varsayımlara “hipotez” denir.   Hipotez, belli bir bilimsel problemin çözümüne yönelik olarak ortaya konulan, geçici bir çözüm yoludur.    Bir başka ifadeyle tanımlayacak olursak hipotez, bir bilimsel araştırma probleminin olası çözümlerine ilişkin ortaya konulmuş olan ve doğruluğu ya da yanlışlığı henüz sınanmamış olan iddialardır. Hipotezler, bilim insanlarının olgu ve olaylar arasında olası gördükleri ve araştırma ile test etmek…

 • Sosyal Darwinizm Kısaca Nedir, Ne Demektir?

  Darwin’in doğada ve canlı türleri arasında işlediğini ileri sürdüğü yasalar ve ilkelerin toplumlarda da geçerli olduğunu savunan düşünceye “Sosyal Darwinizm” denir.   Bilindiği gibi Darwin’in evrim teorisine göre, çevreye en iyi uyum sağlayan bitki ve hayvanlar hayatta kalabilir, üreyebilir ve genlerini gelecek kuşaklara aktarabilir.   İşte “Sosyal Darwinizm” bu en iyinin ve en güçlünün hayatta kalması fikrini toplumsal alana taşıyan ve insanlık tarihini bu gözle okumaya çalışan bir toplum ve siyaset anlayışıdır.    Sosyal Darwinizm…

 • Sivil Toplum Örgütü Nedir? Kısaca Sivil Toplumun Önemi ve Özellikleri

  Sivil toplum örgütleri, devletten bağımsız olarak kurulan ve belli kesim ya da grupların taleplerini siyasal alana taşımayı amaçlayan örgütlerdir.   İngilizcede “Non-governmental organizations (NGO)” yani “hükümet dışı organizasyonlar” olarak bilinirler.   Sivil toplum örgütlerinin en belirgin özelliği, amaçlarının iktidara gelmek değil, kendilerini ilgilendiren konularda iktidardakileri etkilemek olmasıdır.   Bu nedenle “Baskı Grupları” olarak da adlandırılırlar.   Sivil toplum örgütleri, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olarak görülür.   Çünkü toplumlar, birbirinden çok farklı siyasi, ekonomik ve kültürel…

Contact me.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
Başa dön tuşu