Egyptian, Father, Husband, I design and develop #WordPress themes & plugins, founder of @tielabs

Blog.

 • Mecusilik Nedir? Zerdüştlük ve Mecusiliğin İnanç Esasları

  Zerdüştlük, Zerdüştilik ya da Mazdeizm olarak da bilinen Mecusilik, İran coğrafyasında ortaya çıkmış bir dindir. Kurucusu, Mecusilerce peygamber olduğu kabul edilen Zerdüşt’tür. Zerdüşt’ün yaşamı, nerede doğduğu, hangi yıllarda yaşadığı gibi konular kesin olarak bilinmemektedir.  İnanışa göre otuz yaşlarındayken Tanrı’nın temsilcisi olan vahiy meleği Vohu Mana ile karşılaşan Zerdüşt, bu melek aracılığıyla ruhsal olarak yüce tanrı Ahura Mazda’ya götürülmüştür. Böylece yeni bir inancı telkin etmekle görevlendirildiğine inanılan Zerdüşt etrafına bu inancı yaymaya başlamıştır.  Özellikle Sasaniler döneminde İran’da…

 • Uluslarası İlişkilerde İdealizm ve Temel Varsayımları

  İdealizm, kökleri Antik Dönem’e kadar uzanan ve var olanların düşünceye (idea=fikir) dayandığını kabul eden felsefi yaklaşıma verilen isimdir.   Uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde ise idealizm, barışın nasıl kalıcı olabileceğine ve ideal bir dünya düzeninin nasıl kurulabileceğine yanıt arayan uluslararası ilişkiler kuramının adıdır.   Bu yönde bilimsel iddialar geliştirenler ise “idealist” olarak adlandırılır.   Uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde idealist kuram, temelde şu üç soruya cevap arar: Savaşlar nasıl önlenebilir? Kalıcı barış nasıl sağlanabilir? Bu konuda nasıl…

 • Uluslarası İlişkilerde Pluralizm Teorisi ve Temel Varsayımları

  Pluralizm, uluslarararası ilişkiler disiplininin idealizm ve realizmle birlikte üç klasik kuramından birini oluşturur. Çoğulculuk anlamına gelen pluralist yaklaşım, liberal felsefe temeline ve onun özgürlük anlayışına dayanan bir bakış açısını yansıtmaktadır.   Devleti; tek parça, bütüncül ve uluslararası sistemin en temel aktörü olarak kabul eden realist anlayışa bir tepki olarak doğduğu için bu adı almıştır.   Uluslararası sistemin değişim geçirdiği 1960 ve 1970’li yıllarda karşımıza çıkan pluralist akımın temel varsayımları dört başlıkta özetlenebilir:   Pluralistler, realistlerin devlet merkezli…

 • Uluslararası İlişkilerde Realizm ve Temel Varsayımları

  Realizm Nedir? Uluslararası ilişkilerde fikirlerden,  düşüncelerden, ideallerden ziyade somut gerçekliğin ve çatışmaların dikkate alındığı teorik yaklaşıma  realizm yani gerçekçilik denir.   Realizm, uluslararası ilişkiler disiplinin baskın kuramsal yaklaşımıdır. Çünkü bugüne değin uluslararası ilişkiler disiplininde yapılan araştırma, inceleme ve yayınların büyük bölümü realizmin yani gerçekçi kuramın bakış açısıyla ortaya konulmuştur.   Kendilerinden önceki dönemin barışçıl ve idealist politikalarını ütopik bulan realist uluslararası ilişkiler teorisyenlerine göre idealistlerin savunduğu evrensel değerlere dayalı bir uluslararası sistem anlayışı gerçekçi olmaktan uzaktır.…

 • Kısaca Algı Kavramı ve Algılama Sürecinin Özellikleri

  Algı Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre algı, “bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varmak, idrak etmek” demektir. Bu kapsamda algı, farkına varma, bilincinde olma, idrak etme gibi süreçler sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Algı, duyumların yani duyu organlarımız tarafından algılanan uyarıcıların  yorumlanması ve onların anlamlı hale getirilmesi sürecidir.  Algı sadece fizyolojik değil, aynı zamanda bilişsel de bir süreçtir. Aynı uyarıcılarla karşılaşılan iki farklı kişinin o uyarıcılara karşı iki farklı anlam yüklemesi, algı kavramının…

Contact me.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
Başa dön tuşu