Egyptian, Father, Husband, I design and develop #WordPress themes & plugins, founder of @tielabs

Blog.

  • Musul Sorunu ve Çözümü

    Musul Sorunu Nedir? Musul sorunu, Türkiye ile İngiltere arasında Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan sorundur. Musul Sorunu nasıl çözüldü? Musul Sorununun çözümü 5 Haziran 1926 tarihinde İngiltere ile imzalanan Ankara Antlaşması‘yla olmuştur. Bu antlaşma ile BM tarafından belirlenen “Brüksel Hattı” çok ufak değişikliklerle Türkiye-Irak sınırı olarak kabul edilerek Musul, İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakılmıştır. Aşağıda tarihsel süreç içerisinde Musul sorunun ortaya çıkışını ve bu süreçte yaşanan gelişmeleri  genel hatlarıyla inceleyeceğiz. İngiltere’nin Musul’u İşgal Etmesi  …

  • Hürriyet Partisi Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?

      Demokrat Parti’de Yaşanan Parti İçi Muhalefet   Temel politik eksenini, Atatürk’ü dışarıda bırakmak kaydıyla tek-parti yönetiminin yani Milli Şef döneminin eleştirisine ayıran Demokrat Parti, kısa bir süre içerisinde tek parti yönetiminden hoşnut olmayan tüm toplumsal kesimlerin desteğini kazanmayı başarmıştır.   Demokrat parti için özelikle 1950-1954 yılları arasında işler oldukça yolunda gitmiş, bilhassa ekonomik büyüme ve gelir düzeyindeki artış sebebiyle bu yıllar DP’nin altın yılları olarak adlandırılmıştır.   1954 seçimlerinin ardından ise, iktidarın antidemokratik uygulamaları…

  • Ekümenik Nedir? Ne Demektir? Fener Rum Patrikhanesinin Ekümeniklik İddiaları

      Fener Rum Patrikhanesinin Tarihçesi     Küçük bir kilise iken İstanbul’un Bizans imparatoru Konstantin tarafından başkent ilan edilmesiyle birlikte önce imparatorluk kilisesine ardından da Roma kilisesi ile eşit bir statüye getirilmeye çalışılan Fener Rum Patrikhanesi,  Hristiyan ilahiyatı açısından sadece havariler tarafından kurulan Kiliselere verilmesi gereken Ekümenik statüsünü, tamamen siyasi bir tasarrufun sonucunda elde etmiştir.     Türkçe karşılığı “evrensel” anlamına gelen bu kelime, pratikteki anlamıyla aralarında ast-üst ilişkisi bulunmayan Ortodoks kiliseleri arasındaki bir nevi…

Contact me.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
Başa dön tuşu