Egyptian, Father, Husband, I design and develop #WordPress themes & plugins, founder of @tielabs

Blog.

 • Antropoloji Nedir? Tanımı ve Alt Dalları

  Antropolojinin Tanımı Antropoloji kelimesi eski Yunanca insan anlamına gelen “antropos” ve düzenli bilgi anlamına “logos” kelimelerinden türemiştir. Bu anlamda insan bilimi anlamına gelen antropolojinin konusu insana ilişkin her şeydir. Antropoloji insanı hem fiziksel olarak inceler, hem de onun ortaya koyduğu “ürün”leri, yani “kültürünü” inceler. En kısa tanımıyla kültür, insanın biyolojik kaynaklı olmayan inanç, sanat, ahlak, kanun, adet gibi özellikleridir.  İnsanın biyolojik açıdan incelenmesi “fiziki/biyolojik antropoloji” olarak adlandırılırken; insanın kültürel olarak incelenmesi “sosyal/kültürel antropoloji” yi oluşturur.…

 • Kısaca Kavimler Göçü ve Sonuçları

  Kavimler göçü, milattan sonra dördüncü yüzyılın başlarında Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılışıyla başlayan ve doğudan batıya bir dizi kavmin birbirini yerinden sürümesiyle devam eden büyük göç hareketidir.   Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri sayılan “Kavimler Göçü” gerek siyasi gerekse de etnik açıdan günümüz Avrupasının temellerini atmıştır.   Kavimler göçü, başta Hunlar olmak üzere Asya’daki bir takım göçebe toplululuğun batıya doğru göç etmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu göç hareketi “domino taşı etkisi” yaparak…

 • Tümdengelim (Dedüksiyon) Nedir? Tanımı ve Örnekleri

  Tümdengelim: Tanım ve Örnekler En basit tanımıyla tümdengelim, genel nitelikteki bir önermeden daha az genel olan yeni önermelerin elde edilmesi sürecidir. “Dedüksiyon” ya da “Dedüktif akıl yürütme” olarak da bilinir.  Endüktif akıl yürütme yani tümevarımla birlikte iki temel mantıksal akıl yürütme biçiminden biri sayılır.    Türk Dil Kurumu Sözlüğü tümdengelimi şöyle tanımlamıştır:   “Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu, talil, dedüksiyon.”   Diğer bir tanımla tümdengelim, bütüne ilişkin bir…

 • Tümevarım (İndüktif) Nedir? Tanımı ve Örnekleri

  Tümevarım: Tanım ve Örnekler Tümevarım, özel veya tekil önermelerden genel veya tümel önermelere doğru yapılan bir akıl yürütme biçimidir, “indüktif akıl yürütme” olarak da bilinir. Dedüksiyon yani tümdengelimle birlikte iki temel mantısal akıl yürütme biçiminden biri sayılır.   Türk Dil Kurumu sözlüğü tümevarımı şöyle tanımlamıştır.   “Teklik olandan, özel olandan genel olana giden; tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon”   Tümevarım yoluyla yapılan akıl yürütmelerde, deneyimlere dayalı gözlemlerden ya da deneysel yollarla…

 • Moğollar ve Cengiz Han: Moğolların Tarihi ve Türklerle İlişkileri

  Dünya tarihinin bir dönemine damgasını vuran Moğollar, hükümdarları Cengiz (Çingiz) Han önderliğinde 12. Yüzyılın sonlarından itibaren başlayan fetihler yoluyla, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini inşa ettiler. Moğol İmparatorluğunun bu niteliği, günümüz tarih meraklılarının bir hayli ilgisini çekmekte ve Moğolların başarısının arkasında yatan sırlar, Moğolların Türk olup olmadığı gibi konular sıkça tartışılmaktadır.     Cengiz Han’ın kurduğu imparatorluk, ölümünden sonra da genişlemeye devam etti ve günümüz Çin, İran, Türkiye, Rusya ve Doğu Avrupa topraklarının büyük bir kısmını…

Contact me.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
Başa dön tuşu