Egyptian, Father, Husband, I design and develop #WordPress themes & plugins, founder of @tielabs

Blog.

 • Laiklik ve Sekülerizm Kavramları Arasındaki Farklar

  Köken itibariyle Latince “saecularis” ve “saeculum” sözcüklerine dayanan sekülerizm kelimesi, dünyaya ait, dünyevi gibi anlamlara gelir.  Laiklik ve Sekülerlik kavramları her ne kadar birbirlerine özdeş kavramlar gibi görünse de, aslında iki farklı kavramdır.  Laiklik ve Sekülerizm farkı için en başta şunu söyleyebiliriz: Laiklik kavramı devlete, Sekülerlik kavramı ise topluma ve bireye ilişkin bir kavramdır. Bu bağlamda laiklik bir devlet politikası iken, sekülerlik ise toplumun ya da bireyin bir niteliği/özelliğidir.  Bilindiği üzere din, feodal toplumları yani…

 • Kuzgun Acar Kimdir? Hayatı ve Eserleri

  Asıl adı Abdülahet Kuzgun Çetin Acar olan ünlü Türk heykeltraş Kuzgun Acar, 28 Şubat 1928’de İstanbul’da doğmuştur.  Ortaya koyduğu eserlerle sanatçı, Türkiye’de çağdaş heykel sanatının öncülerinden sayılır. Özellikle demir, çivi, tel ve ahşap gibi malzemeler kullanarak verdiği eserlerle ön plana çıkmıştır. Geçim sıkıntısı ve bazı ailevi sorunlar içinde çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçiren sanatçı, 1948’de Sultan Ahmet Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümüne girmiştir. Eğitiminde Rudolf Belling, Ali Hadi Bara,…

 • Rönesans Dönemi Sanat Anlayışı ve Temsilcileri

  Rönesans Nedir? Dönemin Genel Özellikleri Rönesans kelime anlamı itibariyle “yeniden doğuş” demektir. Hristiyan dininde mezhep bölünmelerinin gerçekleşmesi ve Katolik inancının kiliselerdeki hâkimiyetinin son bulması ile farklı dini yorumların önünün açılması, bilim ve sanatın da önünü açmıştır. Katolik kilisesinin baskıcı yönetimi altında geçen Ortaçağ’ın ardından Avrupa pek çok alanda bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu alanların başında da sanat ve bilim gelmektedir. Bir bakımdan ifade hürriyetinin yerleşmeye başlaması çeşitli sanat dallarında dönemin karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak eserlerin verilmesine sanatçıların…

 • Barok Nedir? Barok Sanatının Özellikleri ve Temsilcileri

  Barok Sanatının Genel Özellikleri Barok sanatı Avrupa’da ortaya çıkan ve sırasıyla resim ve mimaride etkisini gösteren bir anlatım biçimidir. Barok kelimesi Portekizce kökenli bir kelime olup düzensiz bir şekle sahip inci anlamına gelen “Barocco” kelimesinden gelmektedir. Barok sanatının bir dönem olarak kesin sınırları çizilemese de Barok sanat anlayışı daha çok 17. ve 18. yüzyıllarda resim, müzik heykel ve mimari gibi sanatın her alanında etkili olmuştur. Barok sanatının 1699 yılında İtalya’da doğmuş olduğu kabul edilse de…

 • Liberal Demokrasi Nedir? Tanımı ve Özellikleri

  Liberal Demokrasi, tüm devlet örgütlenmesinin temeline bireysel hak ve özgürlükleri koyan çoğulculuk, serbest piyasa ekonomisi, sivil toplum gibi unsurlara göre şekillenmiş, bireyin siyasi ve hukuki haklarının en geniş biçimde korunmasını savunan demokrasi anlayışıdır. Batı Demokrasisi ya da Anayasal Demokrasi olarak da adlandırılan “liberal demokrasi” kavramı, anayasal olarak sınırlandırılmış bir demokrasi anlayışını ifade eder. Çoğulcu Demokrasi olarak da bilinen bu anlayış, günümüzde demokrasinin makbul ve gelişkin hali olarak kabul edilir. Burada demokrasi “kim yönetmelidir?” sorusuna cevap…

Contact me.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
Başa dön tuşu