Sun Tzu Savaş Sanatı Özeti ve Değerlendirmesi

Sun Tzu, milattan önce 6. Yüzyılda yaşamış olan Çinli bir komutan, filozof ve askeri stratejisttir.

 

Onun “Harp Sanatı” ya da “Savaş Sanatı” olarak anılan ölümsüz eseri, zaferi kazanmak için savaşa nasıl hazırlanmak gerektiğini ve savaşın nasıl yürütülmesi gerektiğini inceleyen bir eserdir.

 

Çin Edebiyat tarihinin en uzun süre hayatta kalan eserlerinden biri olan Savaş Sanatı, yıllar boyunca Çin askeri stratejisinin önde gelen eserlerinden biri oldu.

 

Savaş Sanatı, Batı dillerinden önce Fransızcaya 18. Yüzyılda, daha sonra İngilizce’ye 20. Yüzyılda çevrildi. Ardından birçok Batı diline çevrilerek Çin dışında da oldukça önemli bir eser durumuna geldi.

 

Savaş Sanatı, yazılmasının üzerinden yaklaşık 2500 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen bugün sadece savaş alanında değil; kazanmanın ve kaybetmenin olduğu hemen hemen her alanda önemli dersler sunmaktadır.

 

Sun Tzu’nun Savaş Sanatı adlı eserinde verdiği tavsiyeler, politika, hukuk, iş dünyası, ekonomi ve spor gibi birçok alanda uygulama alanı bulabilecek niteliktedir. Kitabın bu özelliği, Savaş Sanatı’nı basit bir askeri strateji kitabı olmanın çok ötesine taşımaktadır.

 

Sun Tzu’nun hayatı hakkında çok az şey bilinmekle birlikte, onun Çin’in en çatışmalı dönemlerinden birinde (Savaşan Devletler Dönemi, M.Ö.403 – M.Ö. 221) yaşadığı ve kitabını da bu dönemde yazdığı düşünülmektedir. Dolayısıyla yazarın birçok önemli savaş deneyimi yaşamış olması muhakkaktır.

 

Sun Tzu’nun eserinde savaş sanatı üzerine ancak aslında kazanmanın ve kaybetmenin olduğu hemen hemen her alan üzerine verdiği önemli derslerden bazıları kısaca şunlardır:

 

Düzgün bir hazırlık en az savaşı yürütmek kadar önemlidir,

 

 En iyi zafer, savaşa gerek kalmadan kazanılandır. Zeki bir komutan, savaşmadan kazanmasını bilen komutandır. Savaş ancak kaçınılmaz ise ve kayıplar minimum düzeyde tutularak yürütülmelidir.

 

– Sun Tzu’ya göre uzun süren savaşın galibi yoktur. Asıl olan savaşmadan düşmana isteklerimizi kabul ettirebilmektir. Görüldüğü gibi Sun Tzu sadece bir savaş teorisi ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin önemine de dikkat çeker.

 

Sun Tzu’ya göre bir savaşı kazanmak için sadece kendi gücümüzü değil, ama aynı zamanda karşı tarafın güçsüz yanlarını ve zaaflarını da kullanmamız gerekir. Bu nedenle, karşı taraf hakkında bilgi toplamadan savaşı kazanmamız mümkün değildir. Savaş öncesinde ve savaş sırasında toplanacak bu bilgiler, savaş boyunca uygulanacak taktik ve stratejik adımları belirleyecektir. Görüldüğü gibi Sun Tzu burada istihbaratın önemini vurgulamaktadır.

 

 

Görüş ve Önerileriniz İçin